VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2451, contains 2451, 2453, 2454, 2456, 2457, 2458, 2656, 2658
id = 2451, parent = 0, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 138.25.50.188, time = 2006/06/23 (1151063198) ,
subject = Với Opera 9.0, hits = 2676, karma = 1+0-,
Nghe nói cái Opera mới hay hay nên mình cũng thử chơi..
Tuy nhiên hình như với Viettug thì có vấn đề..Không xem được các trang bên trong diễn đàn...

Các bác thử xem sao...
 
id = 2453, parent = 2451, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.93, time = 2006/06/23 (1151079611) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác naduy. /me đang đau đầu với chàng Opera đó:!
 
id = 2454, parent = 2453, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 125.235.145.7, time = 2006/06/24 (1151093995) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
kể cũng lạ, trước em toàn vô viettug bằng opera có sao đâu.
Nghe theo lời bác viettug em bắt đầu công cuộc khai phá Linux, bỏ quên luôn TeX , nên lâu lắm ko đọc bài trong Viettug. Hôm nay vô thấy cái bài title Opera hơi chú ý, nên vào + một số cái topic khác. Hix chả đọc được gì, quái lạ thật. Đành xài tạm FF để vô post cái bài. Em chả hiểu ra làm sao nữa.
 
id = 2456, parent = 2451, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.233.119, time = 2006/06/24 (1151142914) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Đã fix xong rồi. Cám ơn các pác: naduy, longgia2001, lihavim
 
id = 2457, parent = 2456, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.49.170, time = 2006/06/24 (1151143147) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Hmm, tốt rồi

Pót from Opera
 
id = 2458, parent = 2457, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.49.170, time = 2006/06/24 (1151143622) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Tiếng Việt vẫn óanh được trong opera, nhưng dùng xvnkb, Cái box "Bộ gõ bị tịt"

....

Ngay cả xvnkb cũng lỗi một chút:

bõo (b o x x)

Opera quá tèo
 
id = 2656, parent = 2458, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.34, time = 2006/07/24 (1153733848) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình vẫn gõ được như các bạn đang thấy trên viettug. Mình đã dùng Unikey chọn unicode, kiểu gõ VNI
 
id = 2658, parent = 2656, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.51.34, time = 2006/07/24 (1153736274) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này, kyanh đã fix rồi thầy ơi