VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 245, contains 245, 247, 287, 288, 318, 358, 359, 494, 495, 496, 502, 503, 506, 522, 532, 533, 535, 542, 543, 545, 552, 558, 699, 705
id = 245, parent = 0, thread = 245, catid = 7, locked = 1, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.40, time = 2005/10/24 (1130156977) ,
subject = Vấn đề canh lề trong tex, hits = 9570, karma = 0+0-,
Chào các bạn. Theo mình biết trong MikTex đã căn lề sẵn theo chuẩn, nhưng mình thấy lề trên của văn bản Tex quá thấp. Mình hy vọng các bạn hãy cho mình một hướng dẫn về các lệnh để căn lại lề trên, lề dưới và cả lề hai bên nữa. Đặc biệt là lề trên. Cảm ơn tất cả các bạn.
 
id = 247, parent = 245, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.50, time = 2005/10/24 (1130163608) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể dùng package geometry. Chẳng hạn như sau:
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1cm, right=1cm] {geometry}
 
id = 287, parent = 247, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.38, time = 2005/10/31 (1130777301) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Hhp:
Bạn có thể dùng package geometry. Chẳng hạn như sau:
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1cm, right=1cm] {geometry}
Chào bạn hhp. Mình dã thử lệnh này rồi và noi chung là dùng được. Tuy nhiên có một vấn đề là nếu mình dùng lệnh
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=3cm, right=2cm] {geometry} thì khi chuyển sang file .dvi, trang lẻ sẽ có lề trái là 3, lề phải là 2. Còn đối với trang chẵn thì lề trái là 2 và lề phải là 3. Vậy có cách nào khắc phục điều này không? Rất mong các bạn sẽ giúp mình điều này. Cảm ơn các bạn.
 
id = 288, parent = 287, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.146, time = 2005/11/01 (1130778724) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn,

Có phải ý bạn muốn mọi trang (không phân biệt chẵn, lẻ) đều có lề trái là 3, lề phải là 2 phải không? Nếu như vậy thì trong tùy chọn của lớp bạn thêm tùy chọn "oneside".

Chẳng hạn: \documentclass[12pt,oneside]{book}

Chúc bạn thành công.
 
id = 318, parent = 288, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.38, time = 2005/11/05 (1131135435) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Chào bạn,

Có phải ý bạn muốn mọi trang (không phân biệt chẵn, lẻ) đều có lề trái là 3, lề phải là 2 phải không? Nếu như vậy thì trong tùy chọn của lớp bạn thêm tùy chọn "oneside".

Chẳng hạn: \documentclass[12pt,oneside]{book}

Chúc bạn thành công.
Chào bạn hhp. Cảm ơn bạn đã hướng dẫn. Mình biết rối. Cảm ơn bạn nhiều
 
id = 358, parent = 318, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = K09 (guest), ip = 203.113.135.191, time = 2005/11/13 (1131832759) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Chao cac ban.Minh moi vao Latex nhưng có vấn đề như sau .Đó là khi mình viết thì dòng đầi tiên bao giờ cũng thụt vào .Vậy thì mình phải bỏ chức năng ấy như thê nào .
Còn nữa , giả sử như mình viết một dòng nhưng lạimuốn cách ra mấy khoảng đầu để viết vào cuối .Vậy thì phảilàm thế nào
Cám ơn mọi người nha.
 
id = 359, parent = 358, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.221, time = 2005/11/13 (1131877901) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
K09:
Chao cac ban.Minh moi vao Latex nhưng có vấn đề như sau .Đó là khi mình viết thì dòng đầi tiên bao giờ cũng thụt vào .Vậy thì mình phải bỏ chức năng ấy như thê nào ..
+ Bỏ chức năng thụt đầu dòng cho "tòan cục", bạn khai báo \parindent=0pt
+ Bỏ chức năng thụt đầu dòng cho "địa phương", thì tại dòng đó bạn dùng \noindent
K09:
mình viết một dòng nhưng lại muốn cách ra mấy khoảng đầu để viết vào cuối .Vậy thì phảilàm thế nào
Cám ơn mọi người nha.
Mình chưa hiều câu hỏi này, có phải bạn muốn có khoảng trống "lớn" theo ý muốn giữa 2 câu văn trên dòng không?. Nếu đúng như vậy thì bạn có thể dùng chẳng hạn \hspace{2cm}
 
id = 532, parent = 287, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/16 (1134712953) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Hhp:
Bạn có thể dùng package geometry. Chẳng hạn như sau:
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1cm, right=1cm] {geometry}
Chào bạn hhp. Mình dã thử lệnh này rồi và noi chung là dùng được. Tuy nhiên có một vấn đề là nếu mình dùng lệnh
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=3cm, right=2cm] {geometry} thì khi chuyển sang file .dvi, trang lẻ sẽ có lề trái là 3, lề phải là 2. Còn đối với trang chẵn thì lề trái là 2 và lề phải là 3. Vậy có cách nào khắc phục điều này không? Rất mong các bạn sẽ giúp mình điều này. Cảm ơn các bạn.
Úi, các bác hiện đại quá, toàn dùng các gói.

Em đúng dốt thật toàn chơi đồ cổ kiểu này:

\addtolength{\voffset}{-1in}
\addtolength{\hoffset}{-.8in}
\addtolength{\textwidth}{1.5in}
\addtolength{\textheight}{1.5in}

hoặc

\setlength{\voffset}{2cm}
\setlength{\hoffset}{3cm}
\setlength{\textwidth}{16cm}
\setlength{\textheight}{26cm}

Note:

Các setting này phải được thiết lập trước khi \begin{document}. Nói các khác là trong phần preamble.


Bác Kyanh cao nhân, xin vui lòng chỉ giáo u nhược điểm của các cách làm khác nhau để mừ học hỏi. Nếu em không bằng các bác thì phải ráng mà học theo
 
id = 533, parent = 532, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/16 (1134713444) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Vâng, đồ cổ này có thể tìm thấy ở:

http://www.tldp.org/HOWTO/TeTeX-HOWTO-4.html

@ subsection 4.3

Xin một trang phao tay neu day la thong tin bo ich

Thanks


 
id = 535, parent = 532, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.83, time = 2005/12/16 (1134745573) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
Úi, các bác hiện đại quá, toàn dùng các gói.

Em đúng dốt thật toàn chơi đồ cổ kiểu này:

\addtolength{\voffset}{-1in}
\addtolength{\hoffset}{-.8in}
\addtolength{\textwidth}{1.5in}
\addtolength{\textheight}{1.5in}

hoặc

\setlength{\voffset}{2cm}
\setlength{\hoffset}{3cm}
\setlength{\textwidth}{16cm}
\setlength{\textheight}{26cm}
Bác Kyanh cao nhân, xin vui lòng chỉ giáo u nhược điểm của các cách làm khác nhau để mừ học hỏi. Nếu em không bằng các bác thì phải ráng mà học theo
Dùng \LaTeX nên theo đúng tinh thần của nó. Nghĩa là đừng có ham hack quá, giống mấy cái lệnh ở trên Nhìn thật rối, khó nhớ. Để mà dọa Newbie thì hay

Thử tưởng tượng: ta viết 100 tài liệu, mỗi tài liệu đều phải dùng các mã trên. Vì còn phải lo ẵm em bé, nên bác Long bảo, thôi mệt quá, bỏ vào một gói. Thế là bác Long viết ra cái gói, tên là củkhoai.sty, trong gói đó, bác ấy để đúng 4 dòng \addtolength... Thế là ra đời một gói mới! Gói đó chắc phải kêu gói geometry là sư phụ, nhỉ

Enjoy geometry, Sir!
 
id = 542, parent = 535, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/17 (1134817804) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Úi có phải Kyanh đó thật không?

Có vẻ ỉ mạnh hiếp iếu qua nhỉ?

GỚm, Long muốn giới thiệu một số cái "length" cho mọi người để tiện dụng.

Không hề có chuyện (bác) lão Long phải làm cái gói gì đó và \use nó.

Hắn cổ lỗ sĩ lắm, mỗi Doc. có vài mươi dòng ở phía trước, thêm thắt đủ thứ.

Ngay như bà xã của lão ấy có muốn dùng \TeX cũng chỉ cần Save as đại một file nào đó sang tên mới, thay đổi toàn bộ Nội dung. Sau đó, bà ta đưa ra một loạt yêu cầu về điều chỉnh hình thức của \Doc.

Theo bác Kyanh, khi hack thi chay se nhanh hon hay \usepackage.Trên đây là chuyện vui của tui. Tui không chắc mọi người đều có bà xã dùng TeX như tui. Nhưng tui chắc chắn rèng mọi người luôn bị 'ai đó' càu nhàu về việc chữ hơi to, hơi bé, cách xa, cách gần. Dãn dòng 1.5 .... Mấy lão thầy hướng dẫn đấy mà... (Cho tôi xin lỗi các thầy khi xưng hô như vậy, viết như vậy chỉ để phù hợp văn phong trong text này mà thôi )

Vì vậy, đôi khi nhớ khoảng đôi chục các 'length' mà lại hay, hiển nhiên tên của nó cũng rõ ràng lắm mà.

Đó... là cách thích nghi giữa người dùng TeX và thế giới xung quanh đấy

 
id = 543, parent = 542, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.111, time = 2005/12/17 (1134819986) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Bây giờ càng đơn giản càng tốt mà, chắc người ta cũng đang cố giắng cho TeX ngày càng đơn giản hơn, biết đâu mai mốt có một interface cho TeX tốt hơn LaTeX mà gõ đoạn mã sẽ thấy ngay kết quả ở một cửa sổ thứ 2, lúc đó sẽ thu hút được nhiều người dùng hơn, dùng TeX mà muốn điên cả đầu ăn ngủ không yên .
 
id = 545, parent = 542, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.16, time = 2005/12/17 (1134834971) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề!
Long Phan:
Úi có phải Kyanh đó thật không?

Có vẻ ỉ mạnh hiếp iếu qua nhỉ?

Không hề có chuyện (bác) lão Long phải làm cái gói gì đó và \use nó.
Kệ, lâu ép bác Long nhà ta một bữa. Bị bà xã ép hoài hỏng ngán sao

Bác Long thời gian đâu mà viết gói Lo ẵm em bé kìa
Hắn cổ lỗ sĩ lắm, mỗi Doc. có vài mươi dòng ở phía trước, thêm thắt đủ thứ.

Ngay như bà xã của lão ấy có muốn dùng \TeX cũng chỉ cần Save as đại một file nào đó sang tên mới, thay đổi toàn bộ Nội dung. Sau đó, bà ta đưa ra một loạt yêu cầu về điều chỉnh hình thức của \Doc.

Theo bác Kyanh, khi hack thi chay se nhanh hon hay \usepackage.
Dùng gói nhanh hơn. An toàn hơn ( vì các gói phải giải quyết vấn đề đụng chạm với các gói khác ).

Trong trường hợp của Long, nên viết một gói cho bà xã!

Cổ lỗ sĩ lắm đó. Nhưng chịu khó một chút. Như gói ntheorem mình đã dịch, hy vọng là bác Long đọc qua và giúp bà xã một tay!
Trên đây là chuyện vui của tui. Tui không chắc mọi người đều có bà xã dùng TeX như tui. Nhưng tui chắc chắn rèng mọi người luôn bị 'ai đó' càu nhàu về việc chữ hơi to, hơi bé, cách xa, cách gần. Dãn dòng 1.5 .... Mấy lão thầy hướng dẫn đấy mà... (Cho tôi xin lỗi các thầy khi xưng hô như vậy, viết như vậy chỉ để phù hợp văn phong trong text này mà thôi )

Vì vậy, đôi khi nhớ khoảng đôi chục các 'length' mà lại hay, hiển nhiên tên của nó cũng rõ ràng lắm mà.
Hê,
hoangoclan:
Bây giờ càng đơn giản càng tốt mà, chắc người ta cũng đang cố giắng cho TeX ngày càng đơn giản hơn, biết đâu mai mốt có một interface cho TeX tốt hơn LaTeX mà gõ đoạn mã sẽ thấy ngay kết quả ở một cửa sổ thứ 2, lúc đó sẽ thu hút được nhiều người dùng hơn, dùng TeX mà muốn điên cả đầu ăn ngủ không yên .
Lại WYSIWYG.... Hơi lâu đó. Và khi ấy mình là người cổ lỗ sĩ thôi. /me like coding

Bác đọc bài phỏng vấn Ngài Lamport rùi chứ
 
id = 552, parent = 545, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.78.125, time = 2005/12/18 (1134865333) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
1. Tui không là TeX hacker

2. Tui cổ lỗ sĩ

3. Tui hâm

Nhưng: có cái này góp vui cho mọi người đây

Sau đây là một số cái \length mà đôi khi không biết chúng, ta lại cảm thấy hình như \TeX có hạn chế gì đó:

\textheight      %Cái tên nói lên nội dung (không bao gồm header & footer)

\textwidth        % -- nt --

\hoffset          %mốc theo chiều horizon

\voffset          %mốc theo chiều vertical

\columnsep     %Khoảng cách giữa hai cột khi chạy multicolumn

\columnwidth   %Dễ hiểu

\linewidth        %Chiều rộng của dòng hiện hữu. Thông thường, nó bằng     
                     %\columnwidth, nhưng có thể khác trong khi sử dụng các môi
                     %trường mà lề bị thay đổi

\footskip         %Khoảng cách từ cuối text đến footer

\headhight      %Chiều cao của header

\headsep        %Khoảng cách từ 'đít' header đến đầu text chính

\paperheight   %Bạn đoán xem nhé

\paperwidth     %Như trên


4. Cổ lỗ sĩ thật là mệt mỏi, phải không các bạn. Nhưng nếu bạn có thời gian, tải "the text book", xem Donald viết Sỏuce thì mới nổi gai ốc

Chúc các bạn mạnh khỏe (bất chấp các trò khủng bố tinh thần của tớ)

PS: Bác Kyanh code cái môi trường Code làm sao mà tớ không canh thẳng được mấy cái chú thích gì cả. Rởm thật.
 
id = 558, parent = 552, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.124, time = 2005/12/19 (1134932516) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Chà mấy cái biến \length đó hay quá ! /me kô nhớ hết nổi

OT: việc canh đó còn do font nữa. Dùng font courier chẳng hạn, thì mới thẳng được. Bác cứ viết dấu phần trăm vào sau mã -- như thế dễ theo dõi hơn đó (khi \coding thì cũng làm vậy mà)
 
id = 699, parent = 558, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/31 (1136036301) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Có lẽ bỏ cái này vào đây thì Kyanh không có ý kiến đâu nhỉ? Cũng là vấn đề trang trí mà. Mình có một số câu hỏi là

1. Tạo header theo từng chương mục thì mình thấy chương hoặc phần bao giờ cũng in chữ hoa. Vậy có thể dùng lệnh gì để có thể thay đổi kiểu chữ trên header.

2. Làm thế nào để có thể làm cho header của một tài liệu mà trang lẻ là tên của tài liệu còn trang chẵn là tên chương?

3. Lệnh nào trong Tex để có thể tạo những chú thích giống nhau trong tất cả các trang vào cuối mỗi trang?

Thật sự bây giờ mới phải bắt đầu làm việc trực tiếp với những vấn đề về trang trí, mong mọi người giúp nhé. Cảm ơn các bạn nhiều
 
id = 705, parent = 699, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.15, time = 2006/01/01 (1136055095) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
see:
LINK_HERE

topic closed!
 
id = 494, parent = 247, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/12 (1134403440) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các bạn, mình có một vấn đề muốn các bạn giúp, đó là: Trong MikTex làm thê nào chia một đoạn nào đó trong tài liệu làm hai cột, một bên là văn bản, một bên là chèn hình vẽ? Mong các bạn giúp.
 
id = 495, parent = 494, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.112, time = 2005/12/13 (1134424950) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Chào các bạn, mình có một vấn đề muốn các bạn giúp, đó là: Trong MikTex làm thê nào chia một đoạn nào đó trong tài liệu làm hai cột, một bên là văn bản, một bên là chèn hình vẽ? Mong các bạn giúp.
Bạn có thể dùng \parbox
 
id = 496, parent = 494, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.112, time = 2005/12/13 (1134426325) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Chào các bạn, mình có một vấn đề muốn các bạn giúp, đó là: Trong MikTex làm thê nào chia một đoạn nào đó trong tài liệu làm hai cột, một bên là văn bản, một bên là chèn hình vẽ? Mong các bạn giúp.
Ý quên, Cường cũng có thể dùng môi trường multicols.
 
id = 502, parent = 494, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.68.76, time = 2005/12/14 (1134549032) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Chao Cuong12giaitich,

Bạn có thể sử dụng môi trường 'minipage' để chen hình:

Detail on minipage, bạn có thể xem trong

Google--> environment minipage latex

Ngoài ra, theo khuyến cáo trong latex companion, chapter 11, bạn có thể kết hợp ngon lành text và picture bằng PostScript.

Nếu bạn ở HCMC, Có thể liên lạc tôi để mượn Latex Companion photo. Else, lien lac Ky Anh.

Than men
 
id = 503, parent = 502, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.68.76, time = 2005/12/14 (1134549145) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
My Contact:

090 8273530
091 9918699

Where to live: HCMC

Happy to share some TeX books with people!
 
id = 506, parent = 503, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.168, time = 2005/12/14 (1134560526) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Ha ha, em truy lùng một số sách TeX đã lâu rồi không thấy, đặt mua thì đắt quá đặc biệt là LaTeX COmpanion, nếu hôm nào rảnh em liên hệ được với bác, để có được bản copy.
Cảm ơn nhã ý của bác
 
id = 522, parent = 506, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.68, time = 2005/12/15 (1134645847) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
OT: có nhậu đừng quên tớ nhé

@Long: thế là open rồi nhé! Stronger!