VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2445, contains 2445, 2447, 2448, 2459, 2460
id = 2445, parent = 0, thread = 2445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.243.205, time = 2006/06/23 (1151054660) ,
subject = bookmark unicode, hits = 1482, karma = 1+-1-,
Bác Thành đã hỗ trợ bookmark unicode cho tiếng việt bằng cách hack vào file puenc.def của gói hyperref. Mình test thấy chạy rất tốt, đây là một vấn đề mà nhiều người trước đây thắc mắc thì đã giải quyết được. Thông tin cụ thể sẽ được cập nhật tại website của VnTEX.
 
id = 2447, parent = 2445, thread = 2445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.243.205, time = 2006/06/23 (1151054925) ,
subject = Re:bookmark unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Trước đây mình cũng có thử khai báo các kí tự Tiếng Việt vào file pd1enc.def nhưng thất bại do không biết mã của các kí tự unicode, may bác bác Thành ra tay thì mới xong chuyện, không chi thì phải dùng Acrobat pro và phải làm bằng tay.
 
id = 2448, parent = 2445, thread = 2445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.93, time = 2006/06/23 (1151054937) ,
subject = Re:bookmark unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn vì thông tin tốt lành

PS: làm ơn gửi bài đúng box
 
id = 2459, parent = 2448, thread = 2445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.55, time = 2006/06/25 (1151224831) ,
subject = Re:bookmark unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Bookmark cho PDF và tiếng Việt với VnTeX, bạn nào quan tâm có thể download tại:

http://vntex.org/vntexse6.html#van-de-lien-quan
 
id = 2460, parent = 2459, thread = 2445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.119, time = 2006/06/25 (1151225201) ,
subject = Re:bookmark unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
và ở đây wiki:VnTeXbookmark