VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2440, contains 2440, 2441, 2442, 2444
id = 2440, parent = 0, thread = 2440, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.115, time = 2006/06/21 (1150900276) ,
subject = hỏi vui về font/mathmode, hits = 3641, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: hỏi vui về font/mathmode

vài câu hỏi nhỏ (Nguyễn Phi Hùng)

http://sarovar.viettug.org/img/font-mathmode.png
 
id = 2441, parent = 2440, thread = 2440, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.49.170, time = 2006/06/22 (1150985367) ,
subject = Re:hỏi vui về font/mathmode, hits = 0, karma = 0+0-,
1. Đố, thì trở lời ....

Bên trái là dân Việt Lam, bên phải là dân tây: bùn cho dân An Nam ta lùn tịt hơn họ

2. Nothing to do with xem xét ...
Nhớ ngày nao mình đánh gaíao án cho bà xã, ký hiệu phương tích đích thị là dùng chữ P đó của eucal/ mathsfs

3., 4., 5., No thing to do with a noun phrase

Nhưng mà tính ra vụ này cũng hay ghê. Hay là mình mở cuộc hơi đi, bác admin ... Dạng đó vui có thưởng á mà ... Người đó chỉ đưa ra hình ảnh, người mô gải đáp được có thưởng... Thế mới mau lên tay
 
id = 2442, parent = 2440, thread = 2440, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.104, time = 2006/06/22 (1150986703) ,
subject = Re:hỏi vui về font/mathmode, hits = 0, karma = 0+0-,
1-5 : mới nhìn qua, mới biết NPH cao tay thật Mấy cái chữ \bb, \frak thêm dấu nói thật là ... chưa bao giờ thử làm cho nó có dấu

riêng 1: băn khoăn về cách làm của NPH, mở source lên xem... hì hì, bác ấy dùng con ma (\vphantom) ... một ý hay. Nhưng cũng nên nhớ: trong tài liệu của wiki:amsmath, phần lệnh \smash, có bàn khá kỹ về cái này . Mọi người nên xem qua!
 
id = 2444, parent = 2440, thread = 2440, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.52, time = 2006/06/23 (1151053612) ,
subject = Re:hỏi vui về font/mathmode, hits = 0, karma = 0+-1-,
Nhân tiện đây em muốn hỏi bác Phi Hùng thêm:Làm thế nào tăng cỡ các kí hiệu trên cũng như các kí hiệu khác trong các môi trường Toán

admin note: vui lòng xem trước bài trước khi gửi