VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2422, contains 2422, 2424, 4515, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4531, 4533
id = 2422, parent = 0, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.223, time = 2006/06/20 (1150796079) ,
subject = \\section[toc][header]{text}, hits = 4738, karma = 1+0-,
Thường thì pạn dùng \section{Bất đẳng thức} để có mục Bất đẳng thức. Phần header của trang chứa mục này sẽ xuất hiện ví dụ:

I. Bất đẳng thức ___________________ trang 1


Khi tiêu đề của mục quá dài, nó không nên xuất hiện ở phần header. Ví dụ nếu dùng \section{Đây là tiêu đề rất dài rất dài rất dài rất dài} thì phần header nên là

I. Đây là tiêu đề rất dài... ___________________ trang 1


Để đạt kết quả này, bạn dùng

\section[Đây là tiêu đề rất dài...]{Đây là tiêu đề rất dài rất dài rất dài rất dài}


Nhưng khi đó, trong phần Mục lục, vẫn xuất hiện tiêu đề rất dài... Vậy thì dùng tham số bổ sung thứ hai:

\section[Tiêu đề ngắn trong Mục lục][Đây là tiêu đề rất dài...]{Đây là tiêu đề rất dài rất dài rất dài rất dài}


Nếu bạn không hiểu thì hãy trừ điểm karma của tui nhé
 
id = 2424, parent = 2422, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.49.170, time = 2006/06/20 (1150800997) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 0+0-,
Hướng dẫn kiểu này thì sẽ có ối người mún ... không hỉu...

\me thì ... hỉu

NOTE: cái hearder chỉ chạy auto trong book class thôi mờ ... Ngay cả trong report cũng đâu có chạy header automatíc đâu ...

Bác phải nói rõ chứ, để bà con ngóng mãi không thấy cái header ép phê
 
id = 4515, parent = 2424, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = duontra, ip = 125.214.35.144, time = 2008/04/26 (1209206541) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 0+0-,
Tạo mục lục toàn tài liệu thì em biết rồi. Cho em hỏi muốn tạo mục lục ở mỗi chương thì làm thế nào?
 
id = 4522, parent = 4515, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 124.103.185.119, time = 2008/04/27 (1209294522) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thế dùng thêm gói minotoc. Tài liệu tham khảo có ở LINK_HERE. Với gọi minitoc này bạn không chỉ có thế tạo mục lục cho các mục con mà bạn còn có thế tạo được danh mục danh sách hình (lof), danh sách bảng (lot) cho từng chương.
 
id = 4523, parent = 4522, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.84.232, time = 2008/04/28 (1209316231) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã dùng gói minitoc, sao nó đòi phải có khai báo \usepackage[latin]{babel} (nếu bỏ khai báo này thì không thể biên dịch được). Nhưng nếu sử dụng nó thì từ "Chương" lại thành "Caput", Mục lục lại là Index. Xin diễn đàn chỉ cho cách khắc phục.
 
id = 4524, parent = 4523, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.226, time = 2008/04/28 (1209319658) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình không nghĩ gói minitoc lại đòi hỏi như vậy!

Bác vui lòng cho biết nôi dung tập tin *.log và một phần nội dung mã nguồn (từ đầu file cho đến trước \begin{document}).

Cảm ơn!
 
id = 4525, parent = 4524, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.87.170, time = 2008/04/28 (1209332246) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là đoạn mã mà tôi thử. Mong Viettug sớm trả lời.
\documentclass[12pt,a4paper]
    {report}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\ProvidesFile{mtc-2c.tex}%
  [2007/01/04]
\usepackage{multicol,minitoc}
\usepackage{lipsum}
%\usepackage[tight,latin,listfiles]{minitoc}
\usepackage[latin]{babel}
\setlength{\mtcindent}{0pt}
\begin{document}
\dominitoc \tableofcontents
\chapter{Thử máy}

\minitoc
\section{Những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống hôm nay}
\subsection{Những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống hôm nay}
\begin{multicols}{2}[\minitoc]
\section{Những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống hôm nay}

\end{multicols}

\end{document}
 
id = 4526, parent = 4525, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 122.20.111.190, time = 2008/04/28 (1209336104) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình mới xem qua file hướng dẫn sử dụng của minitoc bản mới nhất (tháng 4 năm 2008) và tá hỏa tam tinh. Hóa ra Mr Jean-Pierre F. Drucbert đã localize minitoc đến tận chân tơ kẽ tóc. Vì vậy, minitoc ngày nay có lẽ không còn giống như minitoc mà mình và viettug đã từng biết .
Mình đã thử thành công đoạn mã sau, phuongnam xem thử và cho ý kiến:
\documentclass[12pt,a4paper]{report}
\ProvidesFile{mtc-2c.tex}%
[2007/01/04]
\usepackage{multicol}
\usepackage[latin]{minitoc}
\usepackage{lipsum}
\usepackage[vietnam, latin]{babel}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\setlength{\mtcindent}{0pt}

\begin{document}
\mtcselectlanguage{vietnam}
\dominitoc\tableofcontents
\chapter{Thử máy}

\minitoc
\section{Những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống hôm nay}
\subsection{Những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống hôm nay}
\begin{multicols}{2}[\minitoc]
\section{Những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống hôm nay}
\end{multicols}
\end{document}
 
id = 4527, parent = 4526, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.226, time = 2008/04/28 (1209337908) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 0+0-,
thông tin của bác thật bổ ích. cảm ơn rất nhiều.

TB: mấy dạo rất hay theo dõi CTAN news qua rss feed. nhưng feed của CTAN rất tiết kiệm thông tin, xem hoài sinh ra ngán, mình bỏ khỏi feedreader.
 
id = 4531, parent = 4527, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.90.104, time = 2008/04/28 (1209382276) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn dduyhai, tôi đã biên dịch được. dduyhai ơi, nay tôi muốn bỏ cụm từ "Mục lục" trong mỗi chapter (nhưng vẫn giữ từ Mục lục của lệnh \tableofcontents) thì phải làm như thế nào?
 
id = 4533, parent = 4531, thread = 2422, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 133.1.92.83, time = 2008/04/28 (1209384695) ,
subject = Re:\\section[toc][header]{text}, hits = 0, karma = 0+0-,
Bản thay câu lệnh \dominitoc bằng \dominitoc[n] xem sao. Tài liệu hướng dẫn của minitoc đầy đủ lắm nhưng mà chi tiết quá nên nhiều khi tìm thông tin cũng khó .