VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2410, contains 2410, 2411, 2425, 2426
id = 2410, parent = 0, thread = 2410, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.52, time = 2006/06/19 (1150707676) ,
subject = Kí hiệu tập hợp Uhoa, Bhoa, tôpô \"tô\"...., hits = 1700, karma = 0+0-,
Trong một số giáo trình giải tích thường có các kí hiệu họ Bhoa , Uhoa, (không phải chữ hoa bằng lệnh \up{B} đâu), tôpo ,...nếu đánh bằng Word em có thể dùng các phông chữ .Vn....

Làm thế nào để đánh được các kí hiệu đó bằng teX. Bác nào biết xin chỉ giùm.
 
id = 2411, parent = 2410, thread = 2410, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 218.56.32.230, time = 2006/06/19 (1150709032) ,
subject = Re:Kí hiệu tập hợp Uhoa, Bhoa, tôpô \"tô\"...., hits = 0, karma = 0+0-,
Cách đơn giản nhất:

\mathcal{B} , \mathcal {U}

Hầm hố một chút

\mathfrak{B}, \mathfrak{U}

Nhớ \usepackage{amsmath,amssymb}

n cách khác, xem ở đây Tất cả các ký hiệu trong TeX
 
id = 2425, parent = 2411, thread = 2410, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = phihung, ip = 58.186.90.154, time = 2006/06/20 (1150803287) ,
subject = Re:Kí hiệu tập hợp Uhoa, Bhoa, tôpô \"tô\"...., hits = 0, karma = 0+0-,
Theo Hùng thì các gói amsmath và amssymb cung cấp các font chữ cho các lệnh \mathcal\mathfrak vẫn không đúng yêu cầu về chữ hoa của bạn newcondona. Hãy tham khảo gói mathrsfs có lệnh cung cấp \mathscr{} (bị trùng tên với lệnh có sẵn đó nha, nên sửa file mathrsfs.sty)tạo chữ hoa cho Toán thật tuyệt vời!, thường dùng cho kí hiệu topo yếu. Hùng đã sử dụng các font này trong luận văn năm ngoái rồi và có một bài viết về các font của gói này nhưng không biết làm sao upload lên đây? khó thật?

Có một câu hỏi cho admin của trang này: Muốn upload file lên diễn dàn thì phải làm sao? Lần trước, longtable, đã phải nhờ Kỳ Anh gửi dùm rồi đó.
 
id = 2426, parent = 2425, thread = 2410, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.49.170, time = 2006/06/20 (1150810341) ,
subject = Re:Kí hiệu tập hợp Uhoa, Bhoa, tôpô \"tô\"...., hits = 0, karma = 0+0-,
@phihung:

\me đã ghi rõ là đơn giản nhất và hơi hầm hố một tí ... Và cuối cùng đã đưa link tới chỗ bách hóa tổng hợp rồi mà.

Nước ngoài thì họ xài ... nói chung là có chuẩn. Nước ta thì chả hiểu chuẩn là thế nào ... Vì thế, Cách tốt nhất cho bác newcondona là ngồi liếc qua cái "tổng hợp" đó, thích cái nào thì xào cái đó.

Chưa hẳn mấy cái ký hiệu bác phihung xài cho luận văn đợt rồi sẽ được 'các bố và các mắt kính' chấp nhận lần này đâu

NOTE: Về việc up file lên server, vì lí do an toàn, hiện nay cách tốt nhất là bạn gửi thư riêng đến admin (bạn biết ai rồi chứ), hoặc Mr. Chú, nhờ (Bảo !! ) các bác ấy upload (lên).