VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2378, contains 2378, 2391, 2393, 2394, 2407, 2409, 4018, 4020, 4024, 4025, 4026, 4067, 4071, 4075, 4101
id = 2378, parent = 0, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phihung, ip = 58.186.78.134, time = 2006/06/15 (1150322414) ,
subject = thay đổi đề mục với titlesec, hits = 5223, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: thay đổi đề mục với titlesec

Tôi nghĩ bạn nên viết một hướng dẫn ngắn ngọn (theo ý hiểu của bạn) về các lệnh cơ bản của gói titlesec và kèm theo một vài ví dụ thì người đọc dễ dàng hơn.
  • Làm sao để thay đổi các đánh số?

  • Làm sao để thay đổi định dạng của các body (của section command)?

  • Các lệnh thêm vào các đường thẳng, tạo hộp (box) cho heading?

Cám ơn!
 
id = 2391, parent = 2378, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 125.235.190.110, time = 2006/06/16 (1150396981) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong gói titlesec, khi định nghĩa chương mục in hoa mà trong tên chương muốn ghi chữ thường thì phải làm sao? Ví dụ muốn

"KHÔNG GIAN EUCLIDE n CHIỀU" thay cho "KHÔNG GIAN EUCLIDE N CHIỀU"

Và câu hỏi tổng quát hơn là trong lệnh \up{} mà muốn có chữ nào đó không viết hoa thì phải làm sao
 
id = 2393, parent = 2391, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phihung, ip = 58.186.77.20, time = 2006/06/16 (1150415227) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo Hùng, chữ "KGE n CHIỀU" thì n, số chiều, là một đối tượng toán học, nên nhập vào là $n$ mới chính xác. Khi đó, font của chữ "n" là font toán chứ không là text. Còn việc muốn có chữ in hoa thì chỉ cần nhập vào in hoa, cần gì phải rắc rối (\UP) như vậy?
 
id = 2394, parent = 2391, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.103, time = 2006/06/16 (1150442178) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
texe thử dùng gói textcasse tải về ở ftp://cam.ctan.org/tex-archive/macros/l … ase.tar.gz xem sao... Xem hướng dẫn có trong gói (tập tin textcase.pdf) hoặc xem ở wiki:textcase

@phihung: phải dùng \up{} vì các bạn ấy dùng bảng mã TCVN Ngoài ra, bạn texe đã nói rõ là cần $n$ chứ không phải là $N$
 
id = 2407, parent = 2394, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/06/19 (1150651459) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kyanh và mọi người. Mình cũng đang gặp đúng vấn đề của texe đã hỏi. Mình đã thử cài gói textcasse như viettug đã nói và dùng nhưng có lẽ mình dùng chưa đúng hay sao ấy. Đây là file mình mong muốn

% spam stuff. dropped by admin


Với file trên sẽ cho là KHÔNG GIAN A-FIN N CHIỀU. Trong khi người ta lại yêu cầu mình làm là 'KHÔNG GIAN A-FIN n CHIỀU'. Mong viettug và mọi người giúp. Cảm ơn mọi người.
 
id = 2409, parent = 2407, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.224.239, time = 2006/06/19 (1150701348) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
làm ơn đọc ở đây đi pác : wiki:textcase
 
id = 4018, parent = 2409, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = haohmaku1909, ip = 195.95.174.2, time = 2007/09/23 (1190522785) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
Em la một lính mới nên không biết download gói titlesec về rồi thì làm sao để setup nó vào Milktex2.5 mà dùng. Nhờ các mọi người chỉ dùm.
 
id = 4020, parent = 4018, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.35, time = 2007/09/23 (1190563698) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
Tải về file:titlesec-20070923.zip, xả nén vài chép đè lên thư mục texmf. Chạy Mo và chọn Refresh để cập nhật dữ liệu
 
id = 4024, parent = 4020, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = haohmaku1909, ip = 129.125.10.211, time = 2007/09/25 (1190666197) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
Viettug có thể nói rõ chạy MO là gì không? Ngoài ra mình kiểm tra trong thư mục của latex cũng có phần titlesec vậy mình có nên tiếp tục cài hay không?
 
id = 4025, parent = 4024, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 203.113.187.254, time = 2007/09/25 (1190666415) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
MO = MikTeX Option


Start --> Program --> MikTeX --> MikTeX Option
 
id = 4026, parent = 4024, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.68, time = 2007/09/25 (1190703334) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
haohmaku1909:
Viettug có thể nói rõ chạy MO là gì không? Ngoài ra mình kiểm tra trong thư mục của latex cũng có phần titlesec vậy mình có nên tiếp tục cài hay không?
1/ MO: bạn chứ vào Menu RUn, gõ MO rồi Enter
2/ Có thư mục titlesec nhưng chưa hẳn đã có các thứ cần thiết cho gói đó. Để biết trên hệ thống đã có gói titlesec "chạy được" hay chưa, bạn có thể kiểm tra bằng cách nạp gói này:
\usepackage{titlesec}

Nếu báo lỗi, bạn xả nén tập tin mình đưa ra, chép đè thư mục tex thu được vào thư mục tex trong c:\LocalTeXMF,... rồi chạy MO.
 
id = 4067, parent = 4026, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.88.9, time = 2007/10/05 (1191582577) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi gởi cho diễn đàn tập tin (Cách giải đơn giản cho bài toán quen thuộc.pdf) mà tôi co sử dụng gói titlesec, nhưng không hiểu vì sao, các đề mục chữ không như nhau (có chữ đậm, có chữ nhạt.
 
id = 4071, parent = 4067, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.56, time = 2007/10/06 (1191608323) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
mình đã xem qua. Lý do là P.Nam dùng một font đặc biệt, (không biết là font gì); font này không có kiểu italic (nghiêng) ở vài ký tự như ư, ơ (có phải P.Nam dùng OmegaVn không nhỉ?)

P.Nam có thể cho xem đoạn mã nguồn nơi P.Nam điểu chỉnh đề mục với titlesec được không?

PS: nội dung Ch. 1 thật tuyệt
 
id = 4075, parent = 4071, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.83.18, time = 2007/10/06 (1191659925) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
Để tôi gởi cho viettug mã nguồn. Có người cho tôi tập tin font. Tôi cũng không rõ lắm. Tôi đã gởi mã nguồn. Mong bác viettug cho cách giải quyết. Cám ơn nhiều.
 
id = 4101, parent = 4075, thread = 2378, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.89.76, time = 2007/10/13 (1192272064) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi gởi mã nguồn cho viettug mấy bữa rồi đó. Tập tin "cách giải đơn giản cho bài toán quen thuộc.tex".