VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2355, contains 2355, 3492
id = 2355, parent = 0, thread = 2355, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.231.185, time = 2006/06/14 (1150218641) ,
subject = nhảy đến trang bất kỳ sau khi đăng nhập, hits = 1428, karma = 0+0-,
xin chào!

Lâu ni, sau khi đăng nhập vào trang chủ ViệtTUG, thì bất kể trước đó là trang nào, ta đều phải nhảy về lại trang chính... Điều này khá bất tiện

Kể từ hôm nay, các thành viên có thể lựa chọn trang nhảy đến ngay sau khi đăng nhập. Nhờ đó, ngay sau khi login sẽ nhảy đến trang chẳng hạn liệt kê tất cả các bài mới của diễn đàn....

Thực hiện theo các bước sau:

* đăng nhập vào ViệtTUG

* vào trang Hồ sơ

* vào Cập nhật ( góc trên bên phải )

* vào tab Linh tinh, gõ/dán vào URL. Phần http:// có thể bỏ qua. Ví dụ:

-- thư viện hình: viettug.org/ao/component/option,com_rsgallery2/Itemid,45/
-- bài mới ở diễn đàn: viettug.org/ao/component/option,com_simpleboard/func,latestx/
-- chủ đề mới: viettug.org/ao/component/option,com_simpleboard/func,latest/

-- vân vân...

* chọn Cập nhật

* thoát khỏi ViệtTUG

* đăng nhập trở lại và thưởng thức.

Cám ơn joomla / comprofiler

TODO: giữ nguyên URL sau khi đăng nhập

PS: cám ơn ý kiến của thelight
 
id = 3492, parent = 2355, thread = 2355, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.241, time = 2007/04/27 (1177692216) ,
subject = Re:nhảy đến trang bất kỳ sau khi đăng nhập, hits = 0, karma = 0+0-,
tính năng này không còn được hỗ trợ nữa.

lý do: với bản Community Builder mới nhất, khi bạn đang xem một trang nào đó của VietTUG rồi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đang xem!

great!