VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2346, contains 2346, 2350, 2354, 2367, 2758, 2761, 2762, 2776
id = 2346, parent = 0, thread = 2346, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/06/13 (1150205098) ,
subject = Vẽ hình trong Scientific Workplace, hits = 1915, karma = 0+0-,
Em đang học vẽ hình trong tex. Bằng pstricks, em có thể vẽ các hình minh muốn trong vnmik hay pctex.

Em nhận thấy, scientific workplace là công cụ soạn thảo tex rất tốt. Nó hỗ trợ khá nhiều để giảm thời gian đánh máy. Tuy nhiên em đã cố gắng để vẽ hình nhưng vẫn chưa thành công (em vẽ bằng pstricks và chèn lệnh bằng Tex field trong SWP). Nếu chạy ra file dvi thì chỉ có các đỉnh mà kô có các nét vẽ. Còn chạy ra pdf thì có lỗi như sau:

! Undefined control sequence.
<recently read> \[email protected]@[email protected]
                             
l.45 \pscircle(2.9845,0.8185){1.9765}
                                     
?


Vì đến nay muốn gõ tiếng Việt trong SWP thì phải dịch ra file pdf. Mong các bác giúp em: Làm thế nào có thể vẽ được hình trong SWP (và có thể dịch ra pdf được).

Em xin chân thành cảm ơn.
 
id = 2350, parent = 2346, thread = 2346, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.234.120, time = 2006/06/13 (1150208696) ,
subject = Re:Vẽ hình trong Scientific Workplace, hits = 0, karma = 0+0-,
/me kô xài SWP nên với chừng đó *.log thật khó biết chuyện gì đã xảy ra . /me đoán là tài liệu cần biên dịch theo đường dvi -> ps -> pdf

PS: misuzu xem cách gửi một đoạn mã dùng mã bb là `code` ở phần giúp đỡ, LINK_HERE
 
id = 2354, parent = 2350, thread = 2346, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.251.62, time = 2006/06/13 (1150214961) ,
subject = Re:Vẽ hình trong Scientific Workplace, hits = 0, karma = 0+0-,
@misuzu:

pstricks, cần phải biên dịch thông qua dvips (trừ khi bạn dùng Yap của MiKTeX 2.5). Nhưng SWP thì chưa hỗ trợ dvips nên việc dùng trực tiếp các lệnh của pstricks vào trong tài liệu soạn trên SWP là không được.

Nếu muốn vẽ hình trên SWP, thì bạn có thể dùng MuPAD có sẵn trong SWP
 
id = 2367, parent = 2346, thread = 2346, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.245.29, time = 2006/06/14 (1150272376) ,
subject = Re:Vẽ hình trong Scientific Workplace, hits = 0, karma = 0+0-,
Mỗi người có một cách chọn lựa con đường thích hợp.
Theo tôi thì nên chọn TeX/LateX - PsTricks là được rồi. Đi vòng qua SWP là tốt, (có thể dễ) nhưng lại gặp chuyện khác (La5i đụng thằng TCITex mà nghe chừng thằng này không dễ chơi)
 
id = 2758, parent = 2346, thread = 2346, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/08 (1155023184) ,
subject = Re:Vẽ hình trong Scientific Workplace, hits = 0, karma = 0+0-,
misuzu:
Em nhận thấy, scientific workplace là công cụ soạn thảo tex rất tốt. Nó hỗ trợ khá nhiều để giảm thời gian đánh máy...
misuzu: nên dùng SW kết hợp với Tex Editor khác, đánh xong trong SW rồi mang ra Tex editor đó, chẳng hạn Texnic mà sửa và dịch. SW tiện đánh máy nhưng xử lý các gói rất mệt
 
id = 2761, parent = 2758, thread = 2346, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.153, time = 2006/08/08 (1155027584) ,
subject = Re:Vẽ hình trong Scientific Workplace, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn toanjp... nhưng chủ đề này kết thúc gần hai tháng rùi đó
 
id = 2762, parent = 2761, thread = 2346, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.68, time = 2006/08/08 (1155027809) ,
subject = Re:Vẽ hình trong Scientific Workplace, hits = 0, karma = 1+0-,
hêhe, viết nhiều cho diễn đàn sôi động tí thôi. Mà vẫn cần thiết nếu misuzu vào đấy, không ôm mãi cái SW thì cũng hạn chế
 
id = 2776, parent = 2762, thread = 2346, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.124.65, time = 2006/08/11 (1155299309) ,
subject = Re:Vẽ hình trong Scientific Workplace, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn sự nhiệt tình của bác toanjp . Vâng, em đã dùng theo cách giống như bác hướng dẫn