VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2332, contains 2332, 2357, 2359
id = 2332, parent = 0, thread = 2332, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.191, time = 2006/06/09 (1149848545) ,
subject = server down ???, hits = 929, karma = 0+0-,
Hơn hai ngày nay tại nơi mình ở không thể vào trang VietTUG và nhiều trang khác, trong khi một số trang khác vào bình thường... Không rõ lý do!

Dịch vụ gmail vẫn xài tốt trong khi nhiều mail server khác tiêu tùng. Bạn có thể liên lạc để được giúp đỡ nhanh:

viettug ở gmail.com
xkyanh ở gmail.com
longgia2001 ở gmail.com

nhắn tin ( yahoo chát ):

viettug
xkyanh

cheers
 
id = 2357, parent = 2332, thread = 2332, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.231.185, time = 2006/06/14 (1150219760) ,
subject = Re:server down ???, hits = 0, karma = 0+0-,
lỗi tại ai?

hóa ra, máy chủ ở cơ quan đưa vô số IP vào blacklist, kô thể nào truy cập được các trang web. Thậm chí, mail server /me dùng cũng tiêu luôn

tình trạng này đến bi chừ vẫn chưa chấm dứt, phải dùng proxy nhưng chỉ cho một số trường hợp đơn giản...

các pác thông cảm cho em!
 
id = 2359, parent = 2357, thread = 2332, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.231.185, time = 2006/06/14 (1150221221) ,
subject = Re:server down ???, hits = 0, karma = 0+0-,
Bà con xem nè:
long già rất trẻ: Ku phải cảm ơn tớ vụ proof xi nhé, ngay trên trang Việt tug ấy
khỉ không đột:
long già rất trẻ: Dọc thế, bà kon tưởng ku siêu lắm, chứ ai ngờ ... ku kũng thường thôi !!! ha ha ha
long già rất trẻ: Mấy bữa ni thấy viettug ế ẩm quá hả???
Chú thích: proof xi đọc là proxy