VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2320, contains 2320, 2321, 2328, 2489, 2491, 2493, 2496, 2501, 2504
id = 2320, parent = 0, thread = 2320, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.115.248, time = 2006/06/08 (1149723538) ,
subject = Problem với UTF-8, hits = 4066, karma = 1+0-,
Xin cho hỏi là lỗi gì đã xảy ra với đoạn code sau:

\documentclass[12pt]{report}
\usepackage{tcvn}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
\\
tieng viet thật là vui. Ngà y mai tôi đi Buôn Mê Thuộc
\\
Cho phương trình: \\
$ y = a_0 + a_1\cdotX^2$
\end{document}


File log báo là:

%...
<argument> \PreloadUnicodePage
  {0}\PreloadUnicodePage {1}\PreloadUnicodePage...
l.4 \begin{document}
%...


Khi xem ở DVI hoặc PDF thì nó có thêm số "0130" Không hiểu vì sao lại có số này chèn vào. Xin mọi người giúp đỡ

Admin:
Bác vdhvu hãy sử dụng các môi trường QUOTE & CODE để bài viết gọn lại nhé.
 
id = 2321, parent = 2320, thread = 2320, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.143.71, time = 2006/06/08 (1149726313) ,
subject = Re:Problem với UTF-8, hits = 0, karma = 0+0-,
Điều chỉnh một chút

\documentclass[12pt]{report}
%\usepackage{tcvn}
\usepackage[utf8]{vietnam}
% ....


Điều kiện cần để dịch:

MikTeX 2.4 ... Bạn đã có ...
VnTeX ... Bản mới nhất, có ở đây: vntex.org, kèm hướng dẫn bằng tiếng Việt.

Nếu bạn bắt đầu làm quen với latex thì nên sử dụng VnMik, kyanh đã làm sẵn nhiều thứ đóng gói, rất thuận tiện cho người mới dùng.

Hãy cố lên, chính bạn sẽ đưa ra câu trả lời. Chắc chắn được!
 
id = 2328, parent = 2320, thread = 2320, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.94, time = 2006/06/09 (1149840379) ,
subject = Re:Problem với UTF-8, hits = 0, karma = 0+0-,
Gửi vodhv

Bạn đã dùng `kết hợp sai'. Gói tcvn dùng mã nhập không phải unicode, còn dùng \usepackage[utf8]{vietnam} thì mã nhập đòi hỏi là Unicode UTF-8
Bởi vậy hoặc là che phát biểu \usepackage{tcvn}; hoặc là chuyển sang OmegaVn thì được.

Hãy quan tâm đến cơ cấu của các gói một ít thì phát hiện ngay. (Xe tải khong chạy chung đường với xe du lịch?)

vanchutr (Sao không đọc tài liệu đã có?)
 
id = 2489, parent = 2328, thread = 2320, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/07/01 (1151749893) ,
subject = Có phải lỗi của vncaps.tex?, hits = 0, karma = 0+0-,
Em mới làm quen với tex chưa được nhiều. Gõ văn bản mãi giờ mới phát hiện ra lỗi này, cứ khi nào dùng lệnh \maketitle, chẳng hạn như
\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\title{abc}
\author{abc}
\maketitle

Thì có thông báo lỗi:
vncaps.tex(24): Error: ! LaTeX Error: Missing \begin{document}.

(Tiếng Việt thì vẫn chạy bình thường). Còn kô dùng lệnh \maketitle thì kô có lỗi gì Em không hiểu lỗi này và vẫn chưa khắc phục được. Mong nhận được ý kiến chỉ bảo của các bác. Em xin cám ơn rất nhiều.
 
id = 2491, parent = 2489, thread = 2320, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.85.106, time = 2006/07/01 (1151751367) ,
subject = Re:Có phải lỗi của vncaps.tex?, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình nghĩ bạn chỉ mới khai báo trong phần premable thôi.
Để bắt đầu một văn bản bạn phải đặt nội dung mình cần xuất ra bên trong đoạn mã sau:

\begin{document}

\end{document}

Bạn thử dùng đoạn mã sau xem:
\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\title{abc}
\author{abc}
\maketitle
\begin{document}
Dat noi dung o day
\end{document}


Bạn tìm đọc thêm phần Lshort_vi.pdf tại http://download.viettug.org/index.php?files=lshort
 
id = 2493, parent = 2491, thread = 2320, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.202, time = 2006/07/01 (1151765454) ,
subject = Re:Có phải lỗi của vncaps.tex?, hits = 0, karma = 1002+0-,
vdhvu, misuzu

Các bạn bị nhầm rồi: \maketitle phải nằm sau \begin{document}. Cụ thể là

\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\title{abc}
\author{abc}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
.........
\end{document}
 
id = 2496, parent = 2493, thread = 2320, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 210.245.47.41, time = 2006/07/03 (1151924684) ,
subject = Re:Có phải lỗi của vncaps.tex?, hits = 0, karma = 0+0-,
Day co the la bai post cuoi cung cua bac HHP. Xin chia buon cung gia quyen.
 
id = 2501, parent = 2496, thread = 2320, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.247.185, time = 2006/07/03 (1151929290) ,
subject = Re:Có phải lỗi của vncaps.tex?, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng đây là bài viết cuối cùng của bác HHP! bác kyanh liệt kê xem bác hhp tham gia diễn đàn vào ngày nào, tổng cộng có bao nhiêu bài viết, giúp nhé!
 
id = 2504, parent = 2501, thread = 2320, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/03 (1151940844) ,
subject = Re:Có phải lỗi của vncaps.tex?, hits = 0, karma = 0+0-,
đăng ký: 22/09/05 07:58:09
đăng nhập cuối: 01/07/06 11:09:27

... LINK_HERE