VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2293, contains 2293, 2295, 2296, 2297
id = 2293, parent = 0, thread = 2293, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.113.105, time = 2006/06/05 (1149461568) ,
subject = vnthesis, hits = 1028, karma = 0+0-,
xin cho minh hoi lam sao setup duoc TexnicCenter de co the doc duoc phan vi du cua vnthesis?

Neu toi de nguyen ban vi du nhu vay va dich tu latex sang pdf thi no ra ma khong thoi. Co phai font dung trong file tex la UTF-8-Literal?
 
id = 2295, parent = 2293, thread = 2293, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.143.71, time = 2006/06/05 (1149464371) ,
subject = Re:vnthesis, hits = 0, karma = 0+0-,
1. Nếu bạn soạn thảo tài liệu của mình như thread mà tôi đang trả lời đây, thì sẽ không bao giờ gặp ma cả ...


2. UTF-8-Literal không phải để xài cho TeX. Bạn có thể dùng Unicode encoding (bảng mã) trong Unikey/Windows để mần.

Khi đó bạn cũng phải khai báo cho /vntex biết bạn dùng unicode encoding.

Thực ra thì encoding nào hắn cũng hiểu : VISCII, TCVN, VPS, Unicode (Viscii - default)

3. Bạn nên đọc kỹ bài hướng dẫn của bác Thành và bác Hòa về vntex, chắc chắn bạn sẽ hiểu rõ.

NOTE: Chưa chắc hiểu chính xác ... hi hi ... tài liệu ấy nói vậy Nhưng ít nhất là bạn sẽ thành công 97%

Kố lên

PS.

0. TechnicCenter không liên quan đến việc kết quả .dvi hoặc .pdf xuất hiện giun dế
 
id = 2296, parent = 2295, thread = 2293, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.113.105, time = 2006/06/05 (1149465314) ,
subject = Re:vnthesis, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bạn đã trả lời. Mình sẽ tìm hiểu.
 
id = 2297, parent = 2296, thread = 2293, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.143.71, time = 2006/06/05 (1149466267) ,
subject = Re:vnthesis, hits = 0, karma = 0+0-,
Tài liệu của hoangoclan ở đây:

http://vntex.org/userdoc/vn-fonts.pdf

Bác hhp đã đưa tin này cách đây <24 giờ.

Hừm .... Đề nghị bạn lần sau đọc kỹ các thread trước khi đặt câu hỏi nhé!!!

Bạn đã được 0.5 điểm Karma- rồi đó (Vì bạn vừa reply có dấu Nếu không thì ...hi hi hi )