VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2289, contains 2289, 2290
id = 2289, parent = 0, thread = 2289, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.241.178, time = 2006/06/04 (1149356958) ,
subject = g::htth.png, hits = 3494, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về hình:

/img/htth.png.jpg

tuyệt kú mèo!

bác hoangoclan voọc cái source đến 1 giờ sáng... đúng là khổ công!
 
id = 2290, parent = 2289, thread = 2289, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.143.71, time = 2006/06/04 (1149370790) ,
subject = Re:g::htth.png, hits = 0, karma = 0+0-,
Đầu óc hơi con buôn một tí hoangoclan nhé:

Cái bảng htth này của bác mà thân tặng Casio thì họ sướng phải biết ... Cứ theo đó mà làm thì HS nào cũng phải sắm con máy "FX tám chục ngàn" mới làm bài hóa được ... hi hi ...

Anyhow, hơi bị công phu đó!

PS: bác xài chiêu multicolumn[18] có quá mạng lắm không nhỉ ??? ặc ặc ...

Kỉm đỉm bác mã nguồn không sáng trong lém nhá