VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 228, contains 228, 229, 235, 240
id = 228, parent = 0, thread = 228, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.147, time = 2005/10/22 (1129918010) ,
subject = tải Miktex, hits = 1359, karma = 0+0-,
em biết nơi tải Miktex ISO nhưng không biết dùng phàn mềm download để tải mong mọi người giúp đỡ
http://www.tug.org/ftp/tex/miktex/
 
id = 229, parent = 228, thread = 228, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.147, time = 2005/10/22 (1129967612) ,
subject = Re:tải Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Ở địa chỉ bác đưa ra có các tập tin sau:
README 01-Nov-2004 12:25 1k
md-2.4.2025.iso.bz2 19-Jul-2005 14:34 340M
md-2.4.2025.iso.bz2.md5 19-Jul-2005 12:44 1k
md-2.4.2025.iso.md5 19-Jul-2005 12:44 1k
md.iso.bz2 19-Jul-2005 14:34 340M
Chỉ cần tải về tập tin md-2.4.2025.iso.bz2. Chỉ cần chọn nút phải vào tập tin đó và chọn Save... as. Nếu bác kô biết cách, tốt nhất là người chủ dịch vụ internet tải dùm. Vì tập tin có kích thước lớn, nên dùng các chương trình quản lý download (download manager) để có thể tải nhiều lần khác nhau...

Tập tin tải về là tập tin ISO ở dạng nén BZ2. Sau khi tải về, dùng chương trình WinZip hoặc WinRAR xả nén để thu được tập tin md-2.4.2025.iso. Dùng chương trình như Nero để burn tập tin đó ra đĩa CD và dùng thoải mái

Không biết địa chỉ của bác ở đâu? Có thể cách trên nhiêu khê quá. Bác nhờ ai đó có đĩa MikTeX copy cho bác một cái /me ở Huế -- sẵn sàng gửi CD cho bác mà

Chúc cuối tuần vui vẻ!
 
id = 235, parent = 229, thread = 228, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.147, time = 2005/10/23 (1130066403) ,
subject = Re:tải Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
minh tải được rồi và đã bun nén trên CD . nhưng khi cài vào máy thì và chạy tập tin
Miktex packages Manager 2.4.1667
thì nó đòi nhập names _ keywords gì đó tùm lum . mình không biết dùng như thế nào . mong mọi người giúp đỡ. có tài liệu bằng tiếng việt nào hướng dẫn sử dung không , ở dây có không
 
id = 240, parent = 235, thread = 228, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.185, time = 2005/10/24 (1130145886) ,
subject = Re:tải Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác gặp trục trặc với mpm.exe thì phải. Xem ở đây:
LINK_HERE