VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2272, contains 2272, 2273
id = 2272, parent = 0, thread = 2272, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.180, time = 2006/06/02 (1149193540) ,
subject = omegavn-hl, hits = 762, karma = 0+0-,
Mình đã tạo các file hỗ trợ cho tất cả các font của HUNGLAN để dùng trong omegvn. Yêu cầu là bạn phải có omegavn-basic (hay omegavn 2.2) và chạy ổn định

Download omegavn-hl tại địa chỉ:

www.empirics.net/members/hhp/onegavn-hl.zip

PS: Tạo file .tex chỗ nào dùng font HUNGLAN thì nhớ gõ theo bảng mã BKHCM2 (input sao thì output vậy và copy, paste sẽ cho đúng theo bảng mã của nó vì nó "nhúng" được trong PDF)
PS(đính chính): Bên empirics, có bạn phát hiện mới có bản omegavn 2.1 thôi. Đúng là chưa có omegavn 2.2 thật, do mình sửa omegavn nhiều qúa nên "tẩu hỏa" omegavn 2.1 thành omegavn 2.2.
 
id = 2273, parent = 2272, thread = 2272, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 203.160.1.52, time = 2006/06/02 (1149195385) ,
subject = Re:omegavn-hl, hits = 0, karma = 0+0-,
Em cảm ơn bác rất nhiều .
Em cũng đang mày mò tìm hiểu cách làm font. Hy vọng em sẽ thành công.