VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2261, contains 2261
id = 2261, parent = 0, thread = 2261, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.76, time = 2006/05/29 (1148913706) ,
subject = word ==> latex, hits = 567, karma = 0+0-,
Ở trang chủ của WinShell có tìm thấy cái này chương trình wsW2LTX. Tải về:
http://www.winshell.de/wsW2LTXSDK.exe

(trang chủ: http://www.winshell.de/modules/w2ltx_download/ )

/me không xài word, nên không biết dùng chương trình trên ... vào việc gì. bác nào rảnh mần cái review

Shot:
http://www.winshell.de/modules/w2ltx_download/images/wsw2ltxgui_small.png