VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2240, contains 2240, 2242, 2244, 2250, 2251, 2562, 2564, 2566
id = 2240, parent = 0, thread = 2240, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = pig2802, ip = 210.245.33.75, time = 2006/05/27 (1148675828) ,
subject = Xây dựng gói đồ họa trong PSTricks, hits = 2124, karma = 0+0-,
Tôi đang nghiên cứu về các gói đồ họa trong PSTricks, nhưng chưa biết tự tạo gói mới. Đàn anh nào biết cách tạo gói mới thì chỉ cho tôi với (nếu có ví dụ minh họa thì quá hay)
Cám ơn nhiều.
 
id = 2242, parent = 2240, thread = 2240, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.193, time = 2006/05/27 (1148713959) ,
subject = Re:Xây dựng gói đồ họa trong PSTricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Mục đích của bạn là gì nhỉ? Bạn có thể nói rõ hơn không?

Để tạo gói: chỉ việc đặt nội dung của gói vào tập tin có đuôi là .sty là xong. Ví dụ sau đây là gói mypkg.sty

% tập tin mypkg.sty
\def\foobar{bla bla bla...}


Để dùng gói trên, chỉ việc \usepackage{mypkg}

Riêng về gói Pstricks, bạn xem ở http://viettug.org/migration/#/projects/pstricks/
 
id = 2244, parent = 2240, thread = 2240, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.150.157, time = 2006/05/27 (1148727865) ,
subject = Re:Xây dựng gói đồ họa trong PSTricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào pig2802,

1. pstricks và các biến thể của nó là quá đủ để vẽ vời đủ thứ. Vì thế, việc viết thêm gói liên quan đến pstricks, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm kẻo phí công.

2. pstricks rất mạnh và cũng hết sức phức tạp, lời khuyên cho bạn là: hãy đọc kỹ các tài liệu và quyết dịnh xem mức độ vẽ hình của mình có cần đến nó hay không. Có những thứ tôi rất tâm đắc nhiều năm về trước, nhưng nay đọc lại source không cách chi hiểu được.

Chi tiết về pstricks ở đây http://tug.org/PSTricks/main.cgi/
 
id = 2250, parent = 2244, thread = 2240, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.193, time = 2006/05/27 (1148737631) ,
subject = Re:Xây dựng gói đồ họa trong PSTricks, hits = 0, karma = 0+0-,
!! bài của pig2802 !!

Tôi biết rằng hiểu được code của các gói PSTricks.sty thật không dễ dàng gì. Nhưng tôi muốn biết cách tiếp cận các file có đuôi .sty và những lệnh cốt lõi để tạo thành một gói.

Ví dụ như gói PST-Euclide, không phải các lệnh trong gói này đều vẽ được như hình mình muốn và tôi muốn tiếp cận sâu vào bên trong để có thể bổ sung và sửa chữa theo ý mình. Nếu đàn anh biết thì chỉ giúp tôi (nếu có thể cho một ví dụ hình dung thì quá tốt)

Cám ơn nhiều
 
id = 2251, parent = 2250, thread = 2240, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.193, time = 2006/05/27 (1148737857) ,
subject = Re:Xây dựng gói đồ họa trong PSTricks, hits = 0, karma = 0+0-,
rất hoan nghênh tinh thần của bác.

cách nhanh nhất và tốt nhất là bác hãy mở mã nguồn của gói pst-euclide ra và bắt đầu vọc thôi. Thứ nữa, là tham gia mailing list dành cho những người phát triển pstricks. Ở đây, có vài bác rành về việc sử dụng pstricks, hy vọng là giúp bác về mặt devel.

Như tên gọi, bác nên tìm hiểu về ngôn ngữ postscript để phát triển pstricks.

Còn để viết một gói, thì kỹ thuật không có gì phức tạp. Gói chẳng quan là nơi để các định nghĩa hay dùng nhất; nếu bác đã dùng tex khá rành thì việc viết gói thật đơn giản.

Vui lòng xem ví dụ trong bài trả lời trước của /me. Bác nên xem qua tài liệu TeX by Topic ( có URL ở mục tài liệu của diễn đàn ), chứa một số điều cơ bản khi lập trình TeX ( not LaTeX ).

PS: Bác vui lòng gửi bài đúng box. Cám ơn bác rất nhiều!
 
id = 2562, parent = 2251, thread = 2240, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.114.20, time = 2006/07/06 (1152188477) ,
subject = Re:Xây dựng gói đồ họa trong PSTricks, hits = 0, karma = 0+-1-,
tôi có đoạn code như sau:
\documentclass{article}
\usepackage{pst-infixplot}
\begin{document}

\psset{unit=1.5cm}
\begin{pspicture}(-2,0)(2.5,2)
\psgrid[griddots=10, gridlabels=0pt, subgriddiv=7]
\psaxes{->}(0,0)(-2,0)(2.5,0)
\psPlot[linecolor=red]{-1}{1}{(1/(0.25*sqrt(2*3.14159)))*2.71828^(-.5*((x)/0.25)^2)}
\end{pspicture}
\end{document}


Khi dịch sang dạng *.dvi thi đường cong hiện ra màu đỏ: OK. Nhưng khi dịch sang *.pdf thì không thấy nó đâu cả. Vậy thì mình phải chỉnh như thế nào để pdf thấy được?
 
id = 2564, parent = 2562, thread = 2240, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.33, time = 2006/07/06 (1152196057) ,
subject = Re:Xây dựng gói đồ họa trong PSTricks, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Bác vdhvu vui lòng gửi bài đúng box để các thành viên khác theo dõi tiện hơn.

2/ Về câu hỏi: Khi dùng pstricks, bác muốn có kết quả PDF phải đi vòng:

hoặc DVI => PS => PDF ( các chương trình: dvips, pstopdf )
hoặc dùng DVIPDFM, DVIPDFMX

chứ đừng dùng PDFLATEX.

Chúc thành công
 
id = 2566, parent = 2564, thread = 2240, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.114.20, time = 2006/07/06 (1152197025) ,
subject = Re:Xây dựng gói đồ họa trong PSTricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Bác viettug.