VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2237, contains 2237, 2239, 2243
id = 2237, parent = 0, thread = 2237, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.229.193, time = 2006/05/26 (1148641833) ,
subject = lyk gửi thầy Chú và Long già, hits = 1090, karma = 0+0-,
Chào thầy!

Bài PV đang ngon thì máy em bị trục trặc nửa chừng, không connect được. Toàn bộ password... em để cả trong máy xài Linux bi chừ phải xài account sơ cua này Hy vọng là tới chiều nay có thể trả lời email thầy được.

Cám ơn thầy!

@long già:
$rm -rfv /dev/hda1 # means $rm -rfv Slackware
$pacman archlinux
 
id = 2239, parent = 2237, thread = 2237, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.150.157, time = 2006/05/27 (1148672320) ,
subject = Re:lyk gửi thầy Chú và Long già, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái đó không ăn thua, phải thế này cơ: (phải là root)

#rm -rf /

Nghe đâu máy desknote lại có vấn đề hỉ ... Kẩn thận đấy, không còn linh kiện thay thế đâu ... ha ha ha ...
 
id = 2243, parent = 2239, thread = 2237, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.193, time = 2006/05/27 (1148714091) ,
subject = Re:lyk gửi thầy Chú và Long già, hits = 0, karma = 0+0-,
khổ ghê ku ơi, chơi đồ hiếm giờ tính sao? cái Adaptor có khả năng thay thế không? bác thử tìm hiểu, đừng để tớ phải... mua máy tính khác nha!

nhắc chuyện này chỉ thêm giận mấy thằng.... ngu!

PS: mount /dev/hda1 /