VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2230, contains 2230, 2235, 2245, 2247, 2254, 2275, 2276, 2279
id = 2230, parent = 0, thread = 2230, catid = 35, locked = 1, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.245.130, time = 2006/05/26 (1148637016) ,
subject = Hoá học và TeX, hits = 3232, karma = 0+0-,
Trong TeX/LaTeX có các gói hỗ trợ cho việc soạn và viết các công thức hoá học, cũng như vẽ các cấu trúc hoá học.

Các bạn cần có các gói: chemsym, xymtex

Cú pháp để vẽ các cấu trúc hoá học thì do gói xymtex hỗ trợ, còn tên gọi các nguyên tố, viết phương trình hoá học thì do chemsym hỗ trợ.

(Không biết có ra ngoài lề qui định của viettug không?)(Xin thứ lỗi)
 
id = 2235, parent = 2230, thread = 2230, catid = 35, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.229.193, time = 2006/05/26 (1148641568) ,
subject = Re:Hoá học và TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Chậc, thầy yên tâm. Có gì mà ngoài lề chứ Vì đang bàn TeXing mà

Em sẽ mở thêm box về hóa học và TeX. Chuyện này bạn hoangoclan cũng khá rành đấy!
 
id = 2245, parent = 2235, thread = 2230, catid = 35, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.150.157, time = 2006/05/27 (1148728046) ,
subject = Re:Hoá học và TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Đề nghị mở luôn một gallery cho mấy chiêu của hóa học luôn thể ... có gallery bà kon sẽ mê tít cho coi ...

PS: thỉnh thoảng \tui vẫn ghé vô gallery coi mấy cái hình mình vẽ hoài á
 
id = 2247, parent = 2245, thread = 2230, catid = 35, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.193, time = 2006/05/27 (1148731705) ,
subject = Re:Hoá học và TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
đề nghị thì gửi bài ở mục riêng chứ

anyway, đã có cái gallery riêng. Ngoài ra, bác hoangoclan vừa lên chức, có thể upload lên gallery này.

mong bác hoangoclan tung vài chiêu cho anh em thưởng thức
 
id = 2254, parent = 2247, thread = 2230, catid = 35, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.246.199, time = 2006/05/29 (1148837747) ,
subject = Re:Hoá học và TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Để typeset công thức hóa học hiện nay có rất nhiều gói hỗ trợ.
Đầu tiên phải nói đến gói cổ điển nhất là ChemTeX được viết vào năm 1987 bởi Roswitha Haas (EMCT Information Program, Oak Ridge National Laboratory ) khi ông này làm luận án tiến sĩ hóa học.

Sau đó có một gói khác mạnh hơn và hỗ rtợ đầy đủ hơn đó là xymtex được viết bởi Shinsaku Fujita ( Đại học kỹ thuật công nghệ Tokyo ). và hiện nay đã có phiên bản 4.03 rồi, hói này hỗ trợ chủ yếu các công thức hữu cơ và những cơ chế vòng phức tạp, đây cũng là một công trình rất công phu. Gói này có sẵn trong MikTeX còn trong các hệ tex khác thì không biết thế nào.

Một ví dụ của xymtex như sau:

\documentclass{letter}
\usepackage{epic,carom}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\begin{picture}(1000,500)
\put(0,0){\steroid[d]{
3D==O;
 wiki:10==\lmoiety{H$_{3}$C};
 wiki:13==\lmoiety{H$_{3}$C};
 wiki:11==HO}}
\put(684,606){\sixunitv{}{2D==O;1==OH}{cdef}}
\end{picture}
\end{document}


sẽ cho ra công thức như sau:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ac/Corticosterone.png

CHEMSYM được viết bởi Mats Dahlgren giúp đánh các ký hiệu hóa học một cách chính xác .Nó định nghĩa một lệnh cho mỗi nguyên tố hóa học. đầu tiên là 109 nguyên tố trong bàng hệ thống tuần hoàn sau đó là đến các nhóm như metyl ,etyl, butyl .....

ví dụ bạn chạy thử đoạn mã latex sau đây sẽ thấy rõ:

\documentclass[14pt,a4paper,oneside]{extreport}
\usepackage{a4}

\usepackage{urwvn}

\usepackage[chemical,symbol]{chemsym}
\begin{docuement}
\begin{equation}
\mathcal{M}_{\Fe(\H_2\O)_6} = 6\mathcal{M}_{\H_2\O} + \mathcal{M}_{\Fe}
\end{equation}
\end{document}


Bây giờ em bận quá sẽ bổ sung thông tin cho các gói như mhchem,ppchtex,chemarrow,ochem......

http://sciencesoft.at/latex/latex.png?index=60&id=8991842976789403046&width=277&height=195
 
id = 2275, parent = 2254, thread = 2230, catid = 35, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.243.74, time = 2006/06/02 (1149242139) ,
subject = Re:Hoá học và TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình gửi file pdf và file nguồn, bác kyanh tạo png rồi cho vào thư viện hình giúp nhé! phá phach suốt mới được như ý tối qua mình ngồi đến 1h sáng mới xong.

file tải về: http://www.yousendit.com/transfer.php?a … 0B4DB56AFD
 
id = 2276, parent = 2275, thread = 2230, catid = 35, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.65, time = 2006/06/02 (1149243386) ,
subject = Re:Hoá học và TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bác, sẽ hồi âm sớm

PS: bác thức khuya cũng tốt nhưng phải dành một xíu thời gian cho em V

(4/6/2006/) xem ở đây: LINK_HERE
 
id = 2279, parent = 2276, thread = 2230, catid = 35, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.243.74, time = 2006/06/02 (1149244801) ,
subject = Re:Hoá học và TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này mình sửa lại của Chemsym, nhưng mình đãn không dùng đến chemsym mà tác giả cung cấp vì do lỗi kerning pair nên không thể hiển thỉ được các dấu hỏi, ví dụ chữ Bảng TeX sẽ cho ra BHang, tử thì TeX cho ra THư.

Đầy là soure của file nguồn của pertab trong gói chemsym, mấy bác thử xem nhé! File này chỉ biên dịch cho ra DVI không thể dùng pdftex haypdflatex để biên dịch

pertab.tex: http://sarovar.viettug.org/tex/pertab.tex

để biên dịch file này cần chemsym.sty : http://sarovar.viettug.org/tex/chemsym.sty

Còn file mình làm thì không cần dùng đến chemsym và các lệnh kerning! biên dịch trực tiếp với pdftex, pfdlatex!

pertab.tex: http://sarovar.viettug.org/tex/spam3.tex

from admin: bác gửi cho mấy cái link thì tốt biết mấy!