VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2224, contains 2224
id = 2224, parent = 0, thread = 2224, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.153, time = 2006/05/24 (1148488105) ,
subject = mời tham gia nhóm thư thảo luận, hits = 634, karma = 0+0-,
Mời các thành viên Việt TUG tham gia nhóm thư thảo luận tại google:

http://groups.google.com/group/viettug/

( có biểu tượng liên kết Mailing List ở trang chính )

Với nhóm thư thảo luận, các thành viên có thể dùng email để trao đổi. Nhóm còn thích hợp với những trao đổi không chính thức, hậu trường

Khi đăng ký là thành viên, có thể chọn nhiều chế độ: nhận thư mỗi ngày, nhận mọi thư,....

Mong có sự tham gia của các bạn.