VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2215, contains 2215, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2258, 2260
id = 2215, parent = 0, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = ronaldo, ip = 203.162.3.152, time = 2006/05/24 (1148464679) ,
subject = gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 4603, karma = 0+0-,
Làm thế nào để trang web của mình có thể đánh được Latex như diendantoanhoc ấy? Xin mọi người chỉ giúp em!
 
id = 2217, parent = 2215, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.153, time = 2006/05/24 (1148465740) ,
subject = Re:gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
chào bạn,

việc gõ công thức trên diễn đàn đỏi hỏi nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ CGI -- VietTUG sử dụng dịch vụ miễn phí nên... đành nhìn từ xa thôi! Khi nào đủ money thì mới mua được!

Không biết bạn cần gõ công thức toán trên diễn đàn làm cái chi? Bởi diễn đàn có mục đích giúp bạn mần TeX. Nếu bạn gõ được rồi thì cần gì giúp nữa

Còn để minh họa cho bài viết, thì có nhiều cách, không nhất thiết phải dùng tới hỗ trợ đó!

chúc vui!
 
id = 2218, parent = 2217, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = ronaldo, ip = 203.162.3.152, time = 2006/05/24 (1148467857) ,
subject = Re:gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Vậy thì làm cách nào cũng được miễn là đánh được công thức toán! Chỉ giúp mình!
 
id = 2219, parent = 2218, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.153, time = 2006/05/24 (1148467945) ,
subject = Re:gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
ủa? bạn muốn gì nhỉ? muón đánh công thức toán ở diễn đàn này, hay là trong tài liệu toán học của bạn?
 
id = 2220, parent = 2219, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = ronaldo, ip = 203.162.3.152, time = 2006/05/24 (1148468257) ,
subject = Re:gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Trên trang web của mình! Thanks
 
id = 2221, parent = 2220, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.153, time = 2006/05/24 (1148468489) ,
subject = Re:gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
sorry, bạn làm ơn đọc lại bài trả lời đầu tiên của mình đi

PS: /me offline now!
 
id = 2222, parent = 2217, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = ronaldo, ip = 203.162.3.152, time = 2006/05/24 (1148468655) ,
subject = Re:gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
Còn để minh họa cho bài viết, thì có nhiều cách, không nhất thiết phải dùng tới hỗ trợ đó!
Thì bạn đã nói thế mà! Thế thì có cách nào?
 
id = 2223, parent = 2222, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.153, time = 2006/05/24 (1148482490) ,
subject = Re:gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
ronaldo:
viettug:
Còn để minh họa cho bài viết, thì có nhiều cách, không nhất thiết phải dùng tới hỗ trợ đó!
Thì bạn đã nói thế mà! Thế thì có cách nào?
Dùng hình ảnh ở server khác, thế này:

http://sarovar.viettug.org/img/maths-fonts-1.jpg
 
id = 2258, parent = 2222, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/29 (1148906880) ,
subject = Re:gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu bạn muốn gõ công thức trên diễn đàn, hãy down mimetex.cgi về dùng. Nếu muốn, bạn có thể down cả source code về để dùng. Compile bằng GCC trên linux hoặc GCC (Cygwin), MinGW (Windows).
 
id = 2260, parent = 2258, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.76, time = 2006/05/29 (1148912888) ,
subject = Re:gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn ý kiến của nqthang235!

hỗ trợ việc gõ công thức toán trên diễn đàn hiện có ít nhất ba công cụ. Nhưng để sử dụng chúng đều đòi hỏi những cài đặt ở server, nơi trang web này được phục vụ ( hosted )

--> tốn tiền