VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2160, contains 2160, 2167
id = 2160, parent = 0, thread = 2160, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.97, time = 2006/05/21 (1148149975) ,
subject = Có giúp gì cho các bạn dùng omegavn không?, hits = 805, karma = 0+0-,
Tôi có viết một vài file demo về OmegaVn ( dĩ nhiên chỉ sơ lược). Nếu bạn nào thấy cần xem thử thì load file omega-unicode.zip về từ www.esnips.com/web/viettug-public
Nếu có gì cứ góp ý cho tôi: [email protected]
 
id = 2167, parent = 2160, thread = 2160, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.241, time = 2006/05/21 (1148197810) ,
subject = Re:Có giúp gì cho các bạn dùng omegavn không?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn thầy!

(lạc đề)

thầy Chú ơi, thầy có thể thêm tài khoảng viettugesnip vào nhóm có thể quản lý thư mục http://www.esnips.com/web/viettug-public/ được chứ? nhờ vậy em có thể tự tải lên một số tập tin khi cần thiết.

thầy nhớ checkmail nhé