VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2126, contains 2126, 2127, 2152, 2153
id = 2126, parent = 0, thread = 2126, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = mathman145, ip = 222.252.81.226, time = 2006/05/18 (1147962753) ,
subject = Thiếu font msbm10.tfm, hits = 1336, karma = 0+0-,
Tôi dùng Pctex 4.0 tại sao mỗi lần typeset nó lại báo là thiếu font msbm10.tfm, mà chắc cũng vì thiếu font đó nên không tạo được chữ kép nhờ lệnh: \mathbb{C}. Xin cách khắc phục ???
 
id = 2127, parent = 2126, thread = 2126, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.203, time = 2006/05/18 (1147963651) ,
subject = Re:Thiếu font msbm10.tfm, hits = 0, karma = 0+0-,
việc chỉnh font cho pctex khá nhiêu khê, đơn giản nhất là bạn cài lại pctex 4.0.
 
id = 2152, parent = 2127, thread = 2126, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = mathman145, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/20 (1148059950) ,
subject = Re:Thiếu font msbm10.tfm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tất nhiên là tôi đã thử như vậy rồi nhưng vẫn không được, mà tôi có search thì vẫn thấy file msbm10.tfm trong thư mục C:/pctex/fonts/ams/tfm ( tôi không nhớ chính xác lắm). Nhưng mỗi khi typeset chương trình lại báo là lỗi font này ( missing or corrupting font). Mà khi tôi dùng lệnh \mathbb không tạo được chữ kép, vẫn in ra chữ in hoa bình thường. Đề nghị các cao thủ giúp đỡ, tôi đang cần lắm
 
id = 2153, parent = 2152, thread = 2126, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.183, time = 2006/05/20 (1148060441) ,
subject = Re:Thiếu font msbm10.tfm, hits = 0, karma = 0+0-,
từ trước đến giờ bác có bị vậy không?

thử xóa đi tập tin c:/windows/pctex.ini trước khi cài lại pctex

bác thử chép tập tin log lên cho tớ xem với ?

thật hẻo là mình chả có bộ pctex nào để giúp bác cả.

bác thử dùng pctex 5 xem sao. liên hệ drtiendiep_a_còng_yahoo.com