VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2093, contains 2093, 2096, 2104, 2106, 2116
id = 2093, parent = 0, thread = 2093, catid = 19, locked = 1, moved = 0,
userid = nightmare, ip = 222.252.81.166, time = 2006/05/14 (1147562706) ,
subject = ConTeXT, MikTeX: load font MSAM10 error ?, hits = 1716, karma = 0+0-,
em bị một cái lỗi kỳ quái là em compile file ConTeXt ngon lành nhưng không
hiểu sao xài acrobat reader mở thì nó lại báo là không load được font MSAM10 ?

đây là file tex của em
%----------------------------------
\starttext
%\showframe
%\showsetups
\setupbackgrounds[page][background=cover]
\input cover-3005

\setupbackgrounds[page][background=]
\setupbackgrounds[text][leftmargin][background=]
\setupbackgrounds[page][background=license]

\blank[19.5cm,force]

Để xem nội dung của giấy phép, xin viếng thăm trang
hoặc gửi thư về Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

%-----------------------------------------------------
\page
\setupbackgrounds[page][background=]
\setupbackgrounds[text][leftmargin][background=]
\setupbackgrounds[page][background=lastpage]

\stoptext


Mong các bác giúp đỡ...

nm.
 
id = 2096, parent = 2093, thread = 2093, catid = 19, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.160, time = 2006/05/14 (1147594938) ,
subject = Re:MikTeX: load font MSAM10 error ?, hits = 0, karma = 0+0-,
/me thật sự không kinh nghiệm về context. bác hhp lại rành về chuyện này, hy vọng là bác ấy sớm giúp được bác.

vài gợi ý:

biên dịch thành công nhưng có thể có warning. bác thử mở tập tin *.log và xem có thông báo gì đặc biệt không?

có thể font MSAM10 không được nhúng vào tài liệu, nên a. reader không tìm thấy. để khắc phục tình trạng này, hãy thử các thiết lập về font trong phần cấu hình của a. reader.

/me sẽ thử và gắng giúp bác
 
id = 2104, parent = 2093, thread = 2093, catid = 19, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.166, time = 2006/05/15 (1147692791) ,
subject = Re:ConTeXT, MikTeX: load font MSAM10 error ?, hits = 0, karma = 0+0-,
hi nightmare,

làm ơn cho xem *.log của bác !
 
id = 2106, parent = 2104, thread = 2093, catid = 19, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.227, time = 2006/05/15 (1147706776) ,
subject = Re:ConTeXT, MikTeX: load font MSAM10 error ?, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào nightmare,

1) Trước đây mình dùng MiKTeX 2.5 beta 6, thì chạy texexec (context) không được. Tuy nhiên bây giờ đã có bản MiKTeX 2.5 beta 7 và dùng texexec là OK
2) Mình chạy thử file của nightmare với texexec (trên MiKTeX 2.5 beta 7) là OK, nhưng hiển nhiên phải bỏ dòng \input cover-3005 vì đâu có file cover-3005, bạn có thể gửi file .log hoặc một vài dòng quan trọng trong file cover-3005 lên đây để anh em có thể trợ giúp được.
 
id = 2116, parent = 2106, thread = 2093, catid = 19, locked = 0, moved = 0,
userid = nightmare, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/17 (1147856017) ,
subject = Re:ConTeXT, MikTeX: load font MSAM10 error ?, hits = 0, karma = 0+0-,
@hhp

Thanks bác. em dùng bản beta 7. chạy với ConTeXt ngon lành rui :-D

p/s : bản 2.4 font hiển thị không đúng lắm.. bản 2.5 beta 7 ngon hơn

nm.