VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2084, contains 2084, 2086, 2087, 2088
id = 2084, parent = 0, thread = 2084, catid = 7, locked = 1, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.242.213, time = 2006/05/12 (1147430529) ,
subject = Chemical formulae, hits = 1214, karma = 0+0-,
Có bác nào rảnh không vọc giúp em file này, em sửa hoài vẫn không chạy ah, không biết lỗi nằm chỗ nào tìm hoài trong log file mà không solve được.

các bác cần tải file http://tug.ctan.org/cgi-bin/getFile.py? … pictex.tex
lưu vào cùng thư mục với đoạn mã dưới đây, chạy rồi xem giúp em nhé mấy bác.

Xin càm ơn nhiều.

file : chem.tex , http://sarovar.viettug.org/tex/spam1.tex

còn ví dụ ở file math.tex sau đây thì vẫn báo lỗi nhưng cho ra kết quả, lỗi cũng giống trường hợp trên.

math.tex, http://sarovar.viettug.org/tex/spam2.tex

còn đây là logfile của file chem.tex

from kyanh: you make me annoyed;(
 
id = 2086, parent = 2084, thread = 2084, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.51, time = 2006/05/12 (1147446477) ,
subject = Re:Chemical formulae, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào hoangoclan,

Mình biên dịch theo pdflatex tốt không báo lỗi gì cả, sau khi chỉnh lại như sau:

1) chem.tex

+ Thêm gói color
+ Bỏ dòng \input pictex
+ Lấy lại dòng \font\thinlinefont=cmr5
+ Bỏ \bye

2) math.tex

+ Thêm gói pictex
+ Bỏ dòng \input pictex
+ Bỏ \bye

PS: Trong thư mục chứa file tex, ngoài file pictex.tex, còn phải có các file sau đây (nếu chưa có trong MiKTeX):

pictex.sty,prepictex.tex,postpictex.tex,picmore.tex,piccorr.sty
 
id = 2087, parent = 2086, thread = 2084, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.242.213, time = 2006/05/12 (1147450189) ,
subject = Re:Chemical formulae, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác hhp đã bỏ thời gian giúp đỡ.
Em làm như hướng dẫn của bác nhưng vẫn không ra được kết quả như mong muốn. Lỗi tương tự vẫn xảy ra.
Bác chạy không có lỗi, vậy nó có ra cái hình như dưới đây không vậy bác?

http://www5a.biglobe.ne.jp/~g-cherry/cafein.gif

Còn file math.tex, em dịch cũng có lỗi như trường hợp của chem.tex nhưng vẫn cho ra hình tam giác ABC.

Như Vậy chắc code mà Chemtool cho ra đã có vấn đề, em phải xem them tài liệu về pictex mới được.
 
id = 2088, parent = 2087, thread = 2084, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.242.213, time = 2006/05/12 (1147450974) ,
subject = Re:Chemical formulae, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bác HHP!
ha ha, em đã làm được rồi bác à. phải dùng đến các file pictexwd.tex và pictexwd.sty và trong file chemtex.tex phài chèn dòng \input pictexwd, mới hết có lỗi. cảm ơn bác đã giới thiệu các file pictex....