VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2078, contains 2078, 2079, 2080, 2081, 2085, 2097
id = 2078, parent = 0, thread = 2078, catid = 19, locked = 1, moved = 0,
userid = nightmare, ip = 58.187.111.41, time = 2006/05/11 (1147341234) ,
subject = Context && MikTex 2.5 (beta), hits = 1841, karma = 0+0-,
Em gặp trường hợp khi build một file context nó báo cái lỗi :

c:\Program Files\WinEdt Team\WinEdt\Samples\Thesis>texexec Thesis.tex

 TeXExec 5.4.3 - ConTeXt / PRAGMA ADE 1997-2005

 fixing texformat path : C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/MiKTeX/2.5/miktex/fmt
fixing engine variable : pdfetex
            executable : pdfetex
                format : cont-en
             inputfile : Thesis
                output : standard
             interface : en
          current mode : none
               TeX run : 1

pdfetex: Invalid tcx file.

           return code : 256
              run time : 1 seconds

em gõ --version

\Program Files\WinEdt Team\WinEdt\Samples\Thesis>texexec --version

TeXExec 5.4.3 - ConTeXt / PRAGMA ADE 1997-2005

              texexec : TeXExec 5.4.3 - ConTeXt / PRAGMA ADE 1997-2005
              texutil : TeXUtil 9.0.1 - ConTeXt / PRAGMA ADE 1992-2006
dfetex: Invalid tcx file.
                  tex : unknown
              context : ver: 2006.04.24 23:37
              cont-en : unknown
indtexmf: Unknown file type ('fmt').
indtexmf: Unknown file type ('fmt').
indtexmf: Unknown file type ('fmt').
indtexmf: Unknown file type ('fmt').
indtexmf: Unknown file type ('fmt').
indtexmf: Unknown file type ('fmt').
indtexmf: Unknown file type ('fmt').
indtexmf: Unknown file type ('fmt').


trong khi đó em compile LaTeX thì vẫn ngon ? Có bác nào bít chỉ em với..

Thanks,

nm.
p/s: hic diễn đàn khó xài quá
 
id = 2079, parent = 2078, thread = 2078, catid = 19, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.52.226, time = 2006/05/11 (1147362615) ,
subject = Re:Context && MikTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Gớm, MikteX 2.5, xài bản beta hỉ ???

Bạn đã thử làm điều này trong MikTeX 2.4 chưa??? Stable véion trước khi beta version thôi !!!

Thử quay lui tí xem nào !!!
 
id = 2080, parent = 2078, thread = 2078, catid = 19, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.52.226, time = 2006/05/11 (1147362730) ,
subject = Re:Context && MikTex, hits = 0, karma = 0+0-,
nightmare:
p/s: hic diễn đàn khó xài quá
Khó xài là sao nhỉ??? Bạn góp ý rõ một chút được không???
Nhớ mở một thread mới trong box góp ý, báo lỗi nhé
 
id = 2081, parent = 2078, thread = 2078, catid = 19, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.248.45, time = 2006/05/12 (1147374165) ,
subject = Re:Context && MikTex, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ miktex 2.5 là bản beta, dùng context sẽ bị trục trặc. bác kô phải là người đầu tiên

2/ khó xài thế nào mong bác nói thêm cho anh em rõ. thanks!
 
id = 2085, parent = 2081, thread = 2078, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = nightmare, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/12 (1147440464) ,
subject = Re:Context && MikTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Thx các bác..

% here something dropped by admin %

<OT>
Cá nhân em thấy rất khó xài vì :
1. Button && link hay textbox đều style giống nhau.. khó nhìn
2. Màu mè loe loẹt trông hơi dại dại thế nào á
3. Cách trình bày các thread hay topics rất khó năm bắt.. em mới dùng cái forum này thấy khó ghê
4. Em phải mất 15" mới tìm được cach create new post hic hic

Đó chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân em..

Thân,
</OT>
 
id = 2097, parent = 2085, thread = 2078, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.160, time = 2006/05/14 (1147595108) ,
subject = Re:Context && MikTex, hits = 0, karma = 0+0-,
câu hỏi về context: bác đã hỏi ở topic khác

<OT>
cám ơn các ý kiến của bác. bác là người đầu tiên phàn nàn về cái vụ màu mè và ..., điều /me trông đợi bí lâu nay ! hè này rảnh sẽ làm lại cái forum cho nó đẹp một chút... có gì mong bác trao đổi thêm.
</OT>