VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2076, contains 2076, 2077, 2082, 3174
id = 2076, parent = 0, thread = 2076, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/11 (1147280900) ,
subject = Mẫu khoá luận tốt nghiệp Đại học Vinh, hits = 3874, karma = 0+0-,
Sau khi có sự trợ giúp của hhp, sau đây là mẫu khoá luận cho sinh viên khoa Toán, Đại học Vinh. Cảm ơn hhp và mọi người nhiều.

./code.9fa60c40ac.html

(moved by admin, 23/12/2006)
 
id = 2077, parent = 2076, thread = 2076, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.132.54, time = 2006/05/11 (1147332521) ,
subject = Re:Mẫu khoá luận tốt nghiệp Đại học Vinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Tui thấy có cái chi đó hơi không ổn

Thực chất tôi cũng đã từng làm khóa luận rồi, thiết nghĩ: Klass article hổng đủ độ sau để mần.

Bác nên thử ở rì-pót, điều chỉnh lại cho ngon rồi xài... Néu không, để vài bữa mới chỉnh, đừng trách sao \TeX cũng nhảy trang lung tung như Words. Cái này là sure, vì các measure của articlereport khác nhau xa lắc.

Đây chỉ là chia sẻ kinh nghiệm, không phải ý kiến ý kò cao siêu chi. Nếu nói không phải, mong các bác bơ kwá cho
 
id = 2082, parent = 2077, thread = 2076, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.248.45, time = 2006/05/12 (1147374394) ,
subject = Re:Mẫu khoá luận tốt nghiệp Đại học Vinh, hits = 0, karma = 0+0-,
hậu quả khó lường! mặc dù sẽ đưọc chấp nhận bởi hầu hết nhiều người!

bác cuong12giaitich xem lại bài về viết gói cá nhân
 
id = 3174, parent = 2082, thread = 2076, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2006/12/23 (1166826343) ,
subject = Re:Mẫu khoá luận tốt nghiệp Đại học Vinh, hits = 0, karma = 0+0-,
bác Longgia nói rất phải, dùng class repport chuyên dụng hơn nhiều