VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2041, contains 2041, 2072
id = 2041, parent = 0, thread = 2041, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/07 (1147004624) ,
subject = Ma trận, hits = 1033, karma = 0+0-,
Chào các bạn, mình tạo ra ma trận như sau:

\begin{equation}\label{Eq:11}
g = \left[
\begin{array}{c|c}
7 & 1\\
 \hline
5 & -4
\end{array}\,\right]
\end{equation}


Bây giờ, mình muốn hai cái dấu gạch ngang và dọc ấy chỉ là nét đứt chứ không phải nét liền như trên thì phải làm sao? Mong mọi người giúp.
 
id = 2072, parent = 2041, thread = 2041, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/09 (1147113025) ,
subject = Re:Ma trận, hits = 0, karma = 0+0-,
Tải về và dùng gói này bạn ơi:

LINK_HERE-1.7.tgz
( kô phải gói cho vnmik mô nhé! tải về, tự bung nén để có gói arydshln )

( dùng : để có gạch chấm chấm: khai báo \begin{array}{c:c},
dùng \hdashline, \cdashline{from-to} để có gạch ngang chấm chấm )