VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2003, contains 2003, 2006, 2008, 2061, 2066, 2089, 2090, 2091, 2095
id = 2003, parent = 0, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.146, time = 2006/05/03 (1146652715) ,
subject = Đĩa TeX on Cd, hits = 4226, karma = 0+0-,
hỡi bà con xóm TeX ,
tui được biết ĐHSP tp HCM khoa Toán Tin có Nguyên đĩa TeX và tất cả các hướng dẫn . ai có hãy dùng chuyên gia siêu nén " power Archiver " nén lại úp lên cho mọi người cùng xài
nếu so sánh thì " Tex On CD " đó với VnTeX của chúng ta đang xài thì cái nào tiện hơn.
Vui lòng nêu ưu và khuyết của từng cái
 
id = 2006, parent = 2003, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.64, time = 2006/05/04 (1146680302) ,
subject = Re:Đĩa TeX on Cd, hits = 0, karma = 0+0-,
/me có biết bộ CD đó nhưng chưa bao giờ dùng thử. CD đó là sản phẩm của một dự án về tex tại dhsp tp. HCM vào năm 2003, hiện hình như chưa có bản mới ???

/me có liên hệ xin nhưng chưa thàh công.

đĩa đó cũng như vnmik thôi, nhưng mục đích là có thể chạy trên CD ==> kô cần cài đặt khi mang ra ngoài tiệm.

Hè này, vnmik cũng sẽ có bản LiveCD
 
id = 2008, parent = 2006, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.132.54, time = 2006/05/04 (1146681386) ,
subject = Re:Đĩa TeX on Cd, hits = 0, karma = 0+0-,
Một chút thông tin hữu ích ...

Người đã đóng gói cái nớ là Mr. Nguyễn Thanh VInh, hiện đang làm tại phòng NCKH & SĐH của ĐHSP, TPHCM.

Tớ nghĩ là bác ấy sẽ cho không để mọi người dùng thử thôi ... bác ấy cũng là một thành viên của xóm tex chúng ta...

@vinhanbinh: đâu rồi ấy nhỉ???? khà khà ....
 
id = 2091, parent = 2008, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = vinhanbinh, ip = 222.255.77.3, time = 2006/05/14 (1147547753) ,
subject = Re:Đĩa TeX on Cd, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các bác!

Mong các bác làm giúp cái đĩa TeXonCd mới vừa đẹp hơn, vừa phong phú hơn. Lúc trước do không có thời gian và chuyên môn cũng có hạn nên làm đĩa chạy không tốt lắm.

Chỉ mong các bác lưu ý cho việc này : Trường hợp máy tính người ta đã cài chương trình LaTeX rồi thì cũng nên để nguyên cấu trúc cho người ta. Khi cần dùng TeXonCD mới thay đổi cấu hình, khi dùng xong rồi thì phục hồi nguyên trạng.

Cảm ơn các bác.
Thanh Vinh
 
id = 2095, parent = 2091, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.160, time = 2006/05/14 (1147594071) ,
subject = Re:Đĩa TeX on Cd, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn ý kiến rất hay của bác vinhanbinh. lâu ni /me cũng quên mất khoảng này.

về màu mè thì /me kô ham lắm, nhưng thực ra là không biết cách làm. về autorun /me cũng không biết nốt. Nhưng /me sẽ không hỗ trợ autorun, có ý muốn người dùng trước khi cài đặt, sử dụng phải đọc cái README cho kỹ...

Autorun là xì tin của dân xài Windows, /me xài Linux nên sẽ không hỗ trợ cái ấy

cheers
 
id = 2061, parent = 2006, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.147, time = 2006/05/08 (1147081913) ,
subject = Re:Đĩa TeX on Cd, hits = 0, karma = 0+0-,
vui lòng khi tạo đĩa cd tex live thì làm tường tự như Tex on CD của dhsp tp hcm khoa toán nha !
 
id = 2066, parent = 2061, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/09 (1147107927) ,
subject = Re:Đĩa TeX on Cd, hits = 0, karma = 0+0-,
giống y thì thôi khỏi làm

VnMiK Live sẽ khác một chút chứ
 
id = 2089, parent = 2066, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.152, time = 2006/05/14 (1147540576) ,
subject = Re:Đĩa TeX on Cd, hits = 0, karma = 0+0-,
tất nhiên là không hoàn toàn giống nhưng hình thức thì y hệt vậy hoặc tốt hơn , đẹp hơn , các gói đầy đủ hơn và nhớ làm trang giới thiệu giống như các cửa hàng chuyên bán phần mềm vậy.
khi mới đưa đĩa vào thì có trang giới thiệu và đệm một bài hát nào đó
 
id = 2090, parent = 2089, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 203.113.161.45, time = 2006/05/14 (1147542740) ,
subject = Re:Đĩa TeX on Cd, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo em nội dung của cái đĩa quan trong hơn là hình thức. Nên tập trung vào những gì chưa trong nó đã.
Còn cái trang chạy lúc cho đĩa vào chỉ là thêm thắt mấy cái file autorun, có thể làm ko khó lắm, nên ko cần lo về việc này.