VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 200, contains 200, 201, 202, 204, 207, 209, 213, 216, 244, 249, 254, 255, 330, 332, 341, 351
id = 200, parent = 0, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.37, time = 2005/10/15 (1129372639) ,
subject = Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 5728, karma = 0+0-,
Chao tat ca cac ban. Minh co mot van de nhu sau: Hien nay minh co hoi nhieu bai baos va minh biet duoc hinh nhu Miktex co ho tro tao ra file PDF trong do dung duoc hyperlink. Vi du cu the, chang han minh co san tai lieu ten la topology.pdf trong may. Bay gio muon nho Miktex tao ra mot lien ket, de khi minh nhay chuot vao do thi co the mo duoc tap tin topology.pdf. Nhu vay se tien hon cho minh trong qua trinh can tim thong tin tu mot bai baos nao do. Rat mong dien dan giup minh giai quyet van de nay. Cam on cac ban. Va khong hieu sao minh khong the go tieng Viet trong dien dan.
 
id = 201, parent = 200, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/16 (1129414356) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn,
Bạn cần khai báo package là
\usepackage{hyperref}
Trong tài liệu tại chỗ nào cần thì dùng lệnh
\href{test}{bấm vào đây để xem file test.pdf}
Chúc bạn thành công.
Hhp
 
id = 202, parent = 201, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.37, time = 2005/10/16 (1129456973) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Chào bạn,
Bạn cần khai báo package là
\usepackage{hyperref}
Trong tài liệu tại chỗ nào cần thì dùng lệnh
\href{test}{bấm vào đây để xem file test.pdf}
Chúc bạn thành công.
Hhp
Cam on ban hhp nhieu nhe. Minh se thu xem the nao.
 
id = 204, parent = 202, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.160, time = 2005/10/16 (1129459454) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Ví dụ rõ ràng hơn một chút, ví dụ bác muốn liên kết đến ..\input\foo.pdf hoặc foobar.pdf, thì làm thế này:
\href{../input/foo.pdf}{tên liên kết}
\href{foobar.pdf}{tên liên kết}

Ở đây, tập tin foobar.pdf nằm cùng thư mục với tập tin tex đang biên dịch. Còn tập tin foo.pdf nằm ở thư mục input của thư mục mẹ

Có thể thay tên tập tin bằng một liên kết đến trang web, ví dụ:
\href{http://www.viettug.org/}{Việt TUG}
 
id = 207, parent = 204, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.37, time = 2005/10/17 (1129557661) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Ở đây, tập tin foobar.pdf nằm cùng thư mục với tập tin tex đang biên dịch. Còn tập tin foo.pdf nằm ở thư mục input của thư mục mẹCac ban co the noi ro hon mot ty nua duoc khong? Minh da thu nhung van khong duoc. (May khong ket noi Internet) Minh khong ro ca cau nay "tập tin foo.pdf nằm ở thư mục input của thư mục mẹ " Mong cac ban giup do
 
id = 209, parent = 207, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/17 (1129568176) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Ồ xin lỗi. tớ viết bài mà chưa kịp đọc lại. Tình hình thế này, bác:

Bác có cấu trúc thư mục sau:
d:/tex/cuong/
    luanvan
        ch1.tex
        ch2.tex
        foobar.pdf
        hinhve/
    input/
        foo.pdf

Các tên có dấu gạch / đằng sau chỉ thư mục. Giả sử bác đang biên soạn tập tin ch1.tex, thì tập tin foobar.pdf ở cùng thư mục với tập tin ch1.tex, còn tập tin foo.pdf nằm ở thư mục input/ của thư mục mẹ

Bi chừ thì bác hiểu chưa
 
id = 213, parent = 209, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.37, time = 2005/10/19 (1129718691) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Ồ xin lỗi. tớ viết bài mà chưa kịp đọc lại. Tình hình thế này, bác:

Bác có cấu trúc thư mục sau:
d:/tex/cuong/
    luanvan
        ch1.tex
        ch2.tex
        foobar.pdf
        hinhve/
    input/
        foo.pdf

Các tên có dấu gạch / đằng sau chỉ thư mục. Giả sử bác đang biên soạn tập tin ch1.tex, thì tập tin foobar.pdf ở cùng thư mục với tập tin ch1.tex, còn tập tin foo.pdf nằm ở thư mục input/ của thư mục mẹ
Cam on Kyanh. Minh da thu nhung van khong mo duoc. Lam thu nhat thi may bao la may khong ket noi Internet. Con lan thu 2 thi bao file topology.pdf khong ton tai. Minh da nho de file PDF vao chung trong thu muc bien dich Tex nhung van co thong bao nhu vay. Lai can den su giup do cua moi nguoi nia roi.
 
id = 216, parent = 213, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.71.149, time = 2005/10/20 (1129806478) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác thật không may! nhưng hãy thử lại xem! Tại sao hai lần lại khác nhau thế? Tập tin PDF khi biên dịch ra có còn ở chung thư mục với tập tin topology.pdf không? Bác hãy thử
\href{./topology.pdf}{chỉ để kiểm tra}

thay vì
\href{topology.pdf}{chỉ để kiểm tra}

như hướng dẫn lần trước xem sao?

Chúc may mắn!
 
id = 244, parent = 216, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.40, time = 2005/10/24 (1130155780) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Bác thật không may! nhưng hãy thử lại xem! Tại sao hai lần lại khác nhau thế? Tập tin PDF khi biên dịch ra có còn ở chung thư mục với tập tin topology.pdf không? Bác hãy thử
\href{./topology.pdf}{chỉ để kiểm tra}

thay vì
\href{topology.pdf}{chỉ để kiểm tra}

như hướng dẫn lần trước xem sao?

Chúc may mắn!
Chào các bạn. Mình thật rắc rối nhưng vẫn không tài nào dùng được gói hyperref để tạo liên kết. Bây giờ cụ thể là mình đã thử
\href{tichphan}{Thử nghiệm} hoặc
\href{tichphan.pdf}{Thử nghiệm}. Sau đó không được mình lại thử là
\href{./tichphan.pdf}{Thử nghiệm}. Cuối cùng mình thử là
\href{/tichphan.pdf}{Thử nghiệm}. Ở đây, file tichphan.pdf nằm cùng với thư mục chứa file .tex tương ứng. Nhưng sau khi chuyển sang file PDF thì khi kích vào liên kết "Thử nghiệm" thì đều cho thông báo

Cannot find "file tichphan.pdf". Make sure the path or Internet address is correct.
Các bạn hãy giúp mình với nhé.
 
id = 249, parent = 244, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.143, time = 2005/10/25 (1130230438) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Vấn đề là tập tin tichphan.pdf có nằm cùng thư mục với tập tin pdf kết quả hay không? Để /me về kiểm tra lại xem sao nhé! Chuyện này cũng lạ thật!
 
id = 254, parent = 244, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.109, time = 2005/10/26 (1130319763) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào thua bác à! /me đã kiểm tra trên hệ thống (miktex+texniccenter+acrobat reader). Mọi chuyện bình thường.

Nhắc lại: bác thử để tập tin "baigiang.pdf" (có chứa liên kết) và tập tin "tichphan.pdf" vào cùng thư mục. Chạy chương trình acrobat reader, mở tập tin "baigiang.pdf" rồi thử liên kết xem!

Chúc may mắn!
 
id = 255, parent = 254, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.82, time = 2005/10/26 (1130320822) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác thử lại lệnh sau để mở tập tin trong acrobat xem sao nhé

\htmladdnomallink{Thử Nghiệm}{tichphan.pdf}


với bắt buộc tichphan.pdf phải nằm chung trong thư mục chứa tài liệu mà bạn đang mở ra xem.
 
id = 330, parent = 255, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.38, time = 2005/11/09 (1131470333) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Bác thử lại lệnh sau để mở tập tin trong acrobat xem sao nhé

\htmladdnomallink{Thử Nghiệm}{tichphan.pdf}


với bắt buộc tichphan.pdf phải nằm chung trong thư mục chứa tài liệu mà bạn đang mở ra xem.
Cảm ơn tất cả các bạn. Mình đã tìm thấy cái sai dẫn đến việc không dùng được hyperlink. Bây giờ vấn đề này đã ổn. Mình lại có một vấn đề muốn nhờ các bạn giúp đỡ là: Nếu mình dùng liên kết đến các mục trong cùng một file .pdf thì phải làm thế nào? Vi dụ như trong mục lục thì chỉ cần dùng link dẫn đến các mục trong tài liệu đó. Mong các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn các bạn.
 
id = 332, parent = 330, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.231, time = 2005/11/09 (1131476014) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Bác đã sai như thế nào? Có thể nói để anh em rút kinh nghiệm chứ?

2/ Vấn đề mới bác nêu ra không rõ ràng lắm. Nếu bác dùng gói \hyperref, thì khi sử dụng \ref để tham khảo, trong kết quả DVI và cả PDF bác đều có thể nhảy... Bảng mục lục cũng vậy!

Rốt cuộc, chưa hiểu bác hỏi gì
 
id = 341, parent = 332, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.38, time = 2005/11/11 (1131642560) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
1/ Bác đã sai như thế nào? Có thể nói để anh em rút kinh nghiệm chứ?

2/ Vấn đề mới bác nêu ra không rõ ràng lắm. Nếu bác dùng gói \hyperref, thì khi sử dụng \ref để tham khảo, trong kết quả DVI và cả PDF bác đều có thể nhảy... Bảng mục lục cũng vậy!

Rốt cuộc, chưa hiểu bác hỏi gì
Thực ra thì nếu như trong tên file .pdf cần liên kết đến mà có dấu chấm, ví dụ như là topo.logy.pdf thì khi tạo ra liên kết MikTex sẽ hiểu đó là liên kết deens trang Web nào đó. Chính vì thế chúng ta không thể đến được liên kết cần thiết. Chỉ nhỏ như vậy thôi, và khi mà đổi tên cho file .pdf để mất dấu chấm thì mọi chuyện ổn cả. Nhỏ như vậy nhưng đã mất đến hơn 2 tuần.

Còn vấn đề mình hỏi bây giờ là cụ thể trong một file .pdf. Ví dụ mình muốn tạo ra một file .pdf khoảng 100 trang. Mình không thể mỗi lần muốn đến phần nào đó lại phải tìm. Mình muốn trong phần mục lục sẽ tạo ra các link đến các phần cụ thể trong chính tài liệu đó. Ví dụ như ở trang 78 là phần "Tính tích phân với Maple" thì khi mở file .pdfg này ra, mình muốn chỉ cần kích chuột vào phần "Tính tích phân với Maple" trong phần mục lục thì mình sẽ đến được phần mong muốn. Và có thể làm được việc trên không nếu mình không biết phần "Tính tích phân với Maple" nằm ở trang 78. Mong các bạn giúip đỡ. Cảm ơn các bạn. Cái này trong các tài liệu mà Kyanh đã cung cấp vẫn thường làm mà. Cảm ơn các bạn.
 
id = 351, parent = 341, thread = 200, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.84, time = 2005/11/12 (1131787774) ,
subject = Re:Van de ve hyperlink trong Miktex, hits = 0, karma = 0+0-,
0/ Các trục trặc với dấu chấm của bác, là do bác chưa học qua căn bản tin học ( hì đùa thôi, đừng giận nha). Bác biết là trong Windows, tên tập tin chỉ có tối đa 11 ký tự (trong đó chỉ có một dấu chấm, 3 ký tự cho phần mở rộng). Sau này thì mọi chuyện khá hơn. Nhưng vì TeX chạy bất kỳ đâu (bảo đảm tương thích mà) nên việc đặt tên cũng phải dè chừng ...

1/ Vấn đề còn lại thì rõ. Tại bác hỏi chưa kỹ nên /me hỏng hiểu. Nếu bác tạo chương mục với \section, \subsection thì nó sẽ tự động tạo liên kết ở Mục lục ( đừng nói là bác hỏng biết điều này).

Còn nếu bác muốn thêm một dòng vào mục lục, hãy thử như sau
\addcontentsline{toc}{section}{Tính tích phân với Maple}


Bác có thể thay `section' ở trên bởi `subsection' hoặc gì gì đó nữa!

Hy vọng đó là cái bác cần!