VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1972, contains 1972, 1976, 1980
id = 1972, parent = 0, thread = 1972, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/01 (1146430830) ,
subject = Chèn hình trên diễn đàn, hits = 1217, karma = 0+0-,
Gửi \admin: Mình muốn hỏi là là sao để gửi kèm ảnh (các file xuất) vào trong bài viết như ở đây LINK_HERE
 
id = 1976, parent = 1972, thread = 1972, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.165, time = 2006/05/01 (1146443982) ,
subject = Re:Chèn hình trên diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong xem ở đây (xin lỗi trả lời hộ admin??)

LINK_HERE
 
id = 1980, parent = 1972, thread = 1972, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.248.224, time = 2006/05/01 (1146474589) ,
subject = Re:Chèn hình trên diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Gửi \admin: Mình muốn hỏi là là sao để gửi kèm ảnh (các file xuất) vào trong bài viết như ở đây LINK_HERE
nếu /me nhớ kô lầm, đã có cuộc trao đổi riêng với bác trên IM về cái vụ chèn hình. bác kô lấy được mấy phần trăm còn lại thì thôi vậy. bi chừ đổi ý luôn rồi

những hình ở trên diễn đàn phần lớn đều lấy từ site riêng của /me hoặc gần như của /me. nghĩa là gì? bác sử dụng dịch vụ chia sẻ hình trực tuyến nào đó, ví dụ google hoặc yahoo.... việttug kô thể làm tốt cái việc là host hình ảnh, vì lỡ bạn nào đó lỡ gửi mấy cái hình mát mẻ lên thì... chắc phe ta quên hết tex tiết luôn hà!

có hình gì thật sự có ích bác gửi mail đến forum_a_còng_viettug.org

làm ơn bỏ ao khi dùng LINK_HERE xem ở đây về hướng dẫn:
LINK_HERE