VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1950, contains 1950, 1955, 1957, 1960, 1970, 1978, 1982, 1987, 1989, 1992, 2062
id = 1950, parent = 0, thread = 1950, catid = 13, locked = 1, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.49, time = 2006/04/30 (1146393756) ,
subject = MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 3920, karma = 0+0-,
MiKTeX 2.5 Beta 5 đã có cho windows (bản Basic MiKTeX)
Thử xem tại:
http://www.miktex.org/2.5/Default.aspx
 
id = 1955, parent = 1950, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.184, time = 2006/04/30 (1146394290) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
ặc, có lâu quét quét rồi mà bác
 
id = 1957, parent = 1955, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.49, time = 2006/04/30 (1146394876) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
ặc, có lâu quét quét rồi mà bác
Ồ! cũng có thể mình hơi lạc hậu
 
id = 1960, parent = 1957, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.121, time = 2006/05/01 (1146423792) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
hình như đội phát triển miktex chỉ rảnh vào hè... thấy hè năm rồi họ làm dữ lắm, nhưng vào năm học lại im re... cả năm chỉ có một hai tin mới.

xem bài phỏng vấn kụ tác giả -- Christian Schenk -- của miktex ở đây (tháng Tư, 2006):
http://tug.org/interviews/interview-fil … chenk.html

http://tug.org/interviews/interview-files/schenk.jpg
 
id = 1970, parent = 1955, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 203.210.228.2, time = 2006/05/01 (1146430358) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
Ghê thiệt ... Miktex 2.5 ... hic hic ... chắc là để tương thích với Win 2007 quá, chư mình xài 2.4 từ thuở chưa lấy zợ tới chừ vẫn thấy có gì là chán đâu!!! Có vntex và mấy cái font mới thì khoái !!!
 
id = 1978, parent = 1970, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.248.224, time = 2006/05/01 (1146473927) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
miktex 2.5 có cái hay là là dvi viewer của nó hỗ trợ ps rất tốt. lý do là từ bản 2.4, miktex đãn phát triển riêng bản thông dịch postscript của mình. nghĩa là tương lai ta kô cần dùng ghostscript như hiện nay nữa
 
id = 1982, parent = 1978, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.254.232, time = 2006/05/01 (1146489916) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
miktex 2.5 có cái hay là là dvi viewer của nó hỗ trợ ps rất tốt. lý do là từ bản 2.4, miktex đãn phát triển riêng bản thông dịch postscript của mình. nghĩa là tương lai ta kô cần dùng ghostscript như hiện nay nữa
xem minh họa DVI xem từ yap 2.5 và yap 2.4 phía dưới
 
id = 1987, parent = 1982, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.146, time = 2006/05/02 (1146519480) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
thật tuyệt vời . that a good idea !
dân Tex sẽ rất vui mừng vì có được sự hỗ trợ từ các chuyên gia
rất mong những thành viên làm tốt có thể hướng dẫn, tải chương trình mới nhất về tex cho bà con làm ăn ?!
hát nữa đi em ???!!!!
 
id = 1989, parent = 1987, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.239, time = 2006/05/02 (1146557712) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
mình đang ở kỳ thi nên chưa thể phát triển bản vnmik tiếp theo được. có lẽ các bác chờ đến... cuối tháng 5. nếu thích thì... tải miktex về tự cài ( nếu đã cài vnmik thì để nguyên, kô thành vấn đề )
 
id = 1992, parent = 1989, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.131, time = 2006/05/02 (1146572945) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong MiKTeX 2.5 Beta 5, "MiKTeX Options -> Roots -> New.." là không hoạt động. Hiện đã có MiKTeX 2.5 Beta 6 sửa lỗi này, do đó có thể "Add" thoải mái như MiKTeX 2.4

2 hình dưới đây là xem DVI trong Yap 2.5(hình trái) và Yap 2.4(hình phải)

http://www.empirics.net/members/hhp/yap2.51.jpg http://www.empirics.net/members/hhp/yap2.4.jpg
 
id = 2062, parent = 1992, thread = 1950, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.147, time = 2006/05/08 (1147084657) ,
subject = Re:MiKTeX 2.5 cho Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
vấn đề bây giờ là chuyên gia phải rút lại những bản không phù hợp và triệt tiêu luôn để tránh nhầnm lẫn.
thứ hai : nên tích hợp tất cả của bản mới nhất vào chung một cái rồi dùng winrar chẳng hạn tạo tập tin tự chạy trong winrar là create SFX archiver