VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 195, contains 195, 237, 241, 602, 607
id = 195, parent = 0, thread = 195, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/14 (1129300724) ,
subject = MikTeX 2.4: cài gói với mpm.exe, hits = 14109, karma = 0+0-,
Nếu dùng miktex 2.4 trở đi, có thể dùng mpm để quản lý gói.

Ví dụ dưới đây, ta tìm và cài gói mpm.exe

0/ chạy chương trình mpm để quản lý gói của miktex. shorcut cho chương trình có thể tìm thấy trong start menu. nếu không, bạn thử tìm kiếm tập tin mpm.exe và thi hành nó

1/ cửa sổ của mpm như sau đây:

http://sarovar.viettug.org/img/miktex/mpm-general.png

2/ bạn gõ vào ô filter để lọc tìm gói diagxy:
http://sarovar.viettug.org/img/miktex/mpm-filter-by-name.png

nếu gói đó đã được cài rồi thì ở cột Installed bác sẽ thấy ngày cài đặt gói. Như ở hình trên, gói diagxy chưa cài đặt. Bác hãy chọn gói diagxy rồi chọn dấu cộng (+) ở góc trên bên trái để cài đặt gói này. Có thể bác phải dùng tới CD chứa bộ MikTeX (nếu cài MikTeX từ ổ cứng thì kô cần ...)

3/ bác lặp lại bước hai, nhưng bây giờ là cài gói xy-pic

4/ nếu quá trình cài đặt không có lỗi gì, bác có thể thấy như hình sau
http://sarovar.viettug.org/img/miktex/mpm-install-completed.png

5/ các bản miktex mới nhất còn có thể cài đặt on-the-fly: khi biên dịch tài liệu, nếu tài liệu nạp một gói chưa được cài, miktex sẽ thông báo điều này và hỏi bạn muốn cài hay không. Với câu trả lời khẳng định, có thể bạn phải nạp đĩa CD miktex. Chờ một tí thì mọi chuỵên okie
 
id = 237, parent = 195, thread = 195, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.147, time = 2005/10/23 (1130069678) ,
subject = Re:MikTeX 2.4: cài gói với mpm.exe, hits = 0, karma = 0+0-,
sao tui không chọn gói diagxy để đánh dấu + được vậy dù đã cài đầy đủ CD miktex từ ISO miktex.nhưng khi gõ diag thì nó hiện ra như bảng 2
còn để làm bảng 3 thì không được, mong giúp đỡ
 
id = 241, parent = 237, thread = 195, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyan (guest), ip = 222.252.245.185, time = 2005/10/24 (1130146522) ,
subject = Re:MikTeX 2.4: cài gói với mpm.exe, hits = 0, karma = 0+0-,
Coi hướng dẫn ở trên đi bác. Kỹ một chút
 
id = 602, parent = 241, thread = 195, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/23 (1135341324) ,
subject = Re:MikTeX 2.4: cài gói với mpm.exe, hits = 0, karma = 0+0-,
kyan:
Coi hướng dẫn ở trên đi bác. Kỹ một chút
Chào các bạn, các gói sau khi tải về nếu không dùng đĩa CD thì phải để các gói ấy ở đâu để thực hiện làm viêc với mpm.exe
 
id = 607, parent = 602, thread = 195, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.127, time = 2005/12/24 (1135366081) ,
subject = Re:MikTeX 2.4: cài gói với mpm.exe, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề rồi bác! Xem ở đây:
LINK_HERE