VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1943, contains 1943, 1945, 1951, 1966, 1968, 1973, 1975, 1979
id = 1943, parent = 0, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/29 (1146328122) ,
subject = đánh số cho cases * một công thức, hits = 1925, karma = 0+0-,
Mình có công thức này
Cho hệ phương trình
\begin{equation}
\begin{cases}
x + y + y = 2\\
-3x + 3y - 5z\\
2x + y - 2z
\end{cases}
\end{equation}

Nếu như thế thì cả hệ này chỉ đánh một số. Bây giờ em muốn mỗi phương trình đánh một số thì phải làm sao ạ.
Với lại có cái là dấu ngoặc có nhiều khi in ra lại bị đứt một số đoạn nhỏ. Vậy là lý do tại sao?

Xin mọi người giúp. Em cảm ơn.
 
id = 1945, parent = 1943, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/30 (1146342746) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu như thế thì cả hệ này chỉ đánh một số.
Là cái chắc ... chỉ có một môi trường equation gọi đến các macro đánh số thì làm thế nào ra được cái số thứ hai ...
Bây giờ em muốn mỗi phương trình đánh một số thì phải làm sao ạ.
Ngài zaurus đã mần cái này ... texe đọc thử xem nhé

http://empirics.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1417


Bạn có thể thử cái này... Kết quả nằm ở đây: http://www.iam.ubc.ca/~newbury/tex/subeqn.html

\begin{subequations}
  \begin{equation}
    \rho(r)=\dispfrac{\sigma^2}{2\pi G r_c^2}
    \dispfrac{1}{1+\left(\frac{r}{r_c}\right)^2}
    \label{rho-PID-eqn}
  \end{equation}
  \begin{equation}
    M_{PID}(R) = \dispfrac{\sigma^2}{G}
    2\left[ R - r_c \arctan\left(\dispfrac{R}{r_c}\right)\right]
    \label{M-PID-eqn}
  \end{equation}
\end{subequations}


Nghe đâu ví dụ này phải \usepackage{subeqn} ... texe thử nhé
 
id = 1951, parent = 1945, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.184, time = 2006/04/30 (1146393896) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
subequation đã implement trong gói amsmath

một lần nữa, hãy đọc tài liệu và ví dụ trong
http://download.vietug.org/mirror1.php?files=amsldoc-vn
 
id = 1966, parent = 1945, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/01 (1146426481) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Câu hỏi của texe là tạo ra một hàm số có nhiều công thức(hoặc hệ phương trình), trong đó mỗi công thức (phương trình) đánh một số, chứ không phải là đánh số hệ thống các phương trình con như longgia2001 đã cho ví dụ. Đây cũng là vấ đề mình không biết làm sao?

Còn một chuyện nữa là mình đã có công thức sau:


\begin{equation}
f(x) =
\begin{cases}
\dfrac{\sin x}{x} & \text{ nếu } x \not= 0\\
1 & \text{ nếu} x = 0
\end{cases}
\end{equation}


Khi cho qua file .dvi thì thấy có những nét đứt (không liền) của dấu móc. Lý do này là tại sao? Mọi người có thể hãy giúp mình nhé.
 
id = 1968, parent = 1966, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.241, time = 2006/05/01 (1146428452) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo mình đó là vì xem .dvi với Yap nên phải dùng .pk mà "ông" này thì tệ lắm nên có thể sẽ không "liên tục" trên màn hình, in ấn thì không sao. Cuong zoom lên sẽ thấy "liên tục" nhưng bị "bể hạt". Tạm biệt xem từ .dvi, nên chuyển sang .ps hay .pdf là mọi chuyện tốt đẹp
 
id = 1973, parent = 1968, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/01 (1146431025) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình sẽ thử xem thế nào. Cảm ơn hhp nhé. Còn việc đánh số hệ phương trình và hàm cho bởi nhiều công thứ như texe hỏi, mong mọi người giúp texe và..mình
 
id = 1975, parent = 1973, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.165, time = 2006/05/01 (1146443793) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
...Còn việc đánh số hệ phương trình và hàm cho bởi nhiều công thứ như texe hỏi, mong mọi người giúp texe và..mình
Việc đánh số cho mỗi biểu thức riêng trong một hệ có thể dùng gói amsmath + cases như ví dụ dưới đây:


\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{cases}

\begin{document}

\begin{subnumcases}{f(x)=}
    x^2+2x & ,\text{với }$x \geq 0$\\
    \sin x & ,\text{với }$x < 0$
 \end{subnumcases}

\begin{numcases}{f(x)=}
    x^2+2x & ,\text{với }$x \geq 0$\\
    \sin x & ,\text{với }$x < 0$
 \end{numcases}

\end{document}
 
id = 1979, parent = 1975, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.248.224, time = 2006/05/01 (1146474128) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
hóa ra là đánh số cho mỗi trường hợp của case

bác longgiavà lyk bị lạc đề. karma của lyk bị reset về mo rồi, thôi mấy bác đừng trừ làm chi cho tội. còn bác longgia cái tội đọc vội, mấy bác cứ vồ đi