VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1942, contains 1942, 1944, 1946, 1949, 1959
id = 1942, parent = 0, thread = 1942, catid = 2, locked = 1, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.249.218, time = 2006/04/29 (1146324622) ,
subject = trục trặc tải về * hướng dẫn dùng pst-eucl, hits = 1685, karma = 0+0-,
Nếu bạn nào quan tâm đến pst-eucl (dùng vẽ hình học phẳng) thì hãy đến www.esnip.com/web/viettug-public lấy tài liệu có tên pst-euclide (kèm với pstdoc-pdf) để xem thử.

[email protected]
 
id = 1944, parent = 1942, thread = 1942, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/29 (1146328686) ,
subject = Re:Hướng dẫn về pst-eucl, hits = 0, karma = 0+0-,
Dạ thưa Thầy, em không thể lấy bất kỳ file nào trên trang này cả. Mong Thầy kiểm tra lại link xem có vấn đề gì không? Em cảm ơn Thầy.
 
id = 1946, parent = 1944, thread = 1942, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/30 (1146343141) ,
subject = Re:Hướng dẫn về pst-eucl, hits = 0, karma = 0+0-,
@texe

Thầy Chú đã để lại liên lạc, bạn hãy liên hệ trực tiếp để nhận file liên quan nhé.
 
id = 1949, parent = 1944, thread = 1942, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.184, time = 2006/04/30 (1146393668) ,
subject = Re:Hướng dẫn về pst-eucl, hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
Dạ thưa Thầy, em không thể lấy bất kỳ file nào trên trang này cả. Mong Thầy kiểm tra lại link xem có vấn đề gì không? Em cảm ơn Thầy.
esnip chết rồi

đúng là... đồ chùa có khác!
 
id = 1959, parent = 1944, thread = 1942, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.249.96, time = 2006/05/01 (1146419940) ,
subject = Re:Hướng dẫn về pst-eucl, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi mới kiểm tra lại. Bạn hãy thử lại xem
http://www.esnips.com/web/viettug-public
Vì tôi không cách gì để upload lên cho viettug.org được nên phải xin một site chùa.
Bạn texe thông cảm nhé?