VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1939, contains 1939, 1948, 2277, 2278, 2280, 2286, 2287
id = 1939, parent = 0, thread = 1939, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.10, time = 2006/04/28 (1146212820) ,
subject = TeXMaker tiếng Việt trên Windows, hits = 2063, karma = 0+0-,
Tải về: LINK_HERE

http://sarovar.viettug.org/img/texmaker-vn.jpg

Về TeXMaker ( http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?pid=16121 )
- Là một trình soạn thảo hỗ trợ tuyệt đối Unicode (Syntax highlighting, hoàn tác-làm lại, tìm kiếm và thay thế...)

- Các tag chủ yếu của TeX có thể được chèn trực tiếp qua trình đơn 'Toán' và 'LaTeX'

- 370 kí hiệu toán học có thể được chèn trực tiếp chỉ bằng một cú click

- Dùng wizard để tạo mã (Tạo mẫu nhanh, tạo nhanh mẫu thư, tạo bảng nhanh, tạo tab nhanh, tạo mảng nhanh)

- Các chương trình liên quan đến TeX có thể khởi chạy từ trình đơn công cụ

- Các kiểu mục theo chuẩn Bibtex có thể được chèn trong file ".bib" với trình đơn 'Bibliography'

- Một workspace với việc quản lí dự án thông qua cấu trúc, giúp dễ dàng di chuyển giữa các thành phần của tài liệu

- Mở rộng tài liệu tham khảo về LaTeX

- Trong cửa sổ File Thông điệp / Log, bạn có thể thấy các thông tin về File tex dang được xử lí

- Lệnh 'Lỗi LaTeX trước' và 'Lỗi LaTeX sau' cho phép bạn tìm đến các lỗi LaTeX được dò thấy trong file Log

- Nhấp chuột vào số dòng trong log file, bạn sẽ nhảy đến dòng tương ứng trong trình biên dịch để dễ dàng sửa chữa.

- Trong hướng dẫn của tác giả Pascal Brachet, có đề cập đến tính năng "Convert to HTML", tuy nhiên, nếu bạn chạy Windows thì TeXMaker không có tính năng này, nó chỉ hoạt động trên Unix và MacOSX.
 
id = 1948, parent = 1939, thread = 1939, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.184, time = 2006/04/30 (1146393485) ,
subject = Re:TeXMaker tiếng Việt trên Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
cập nhật : LINK_HERE

mirror: http://mirror.vntex.org/download/
 
id = 2277, parent = 1948, thread = 1939, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/06/02 (1149243802) ,
subject = TeXMaker về vấn đề tìm lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình xem ở 1 tài liệu hướng dẫn sử dungj texmaker thấy có nói
+Với lệnh "Quick Build" log file sẽ tự động hiển thị trong cửa sổ "Messages
+Lệnh "Next Latex Error" và "Previous LaTeX Error" cho phép bạn tìm tới
dòng có chứa lỗi trong quá trình biên dịch.


Mình không biết các lệnh này đặt ở chõ nào (Trong cửa sổ soạn thảo) hay là mình phải gõ trong file tex
bạn nào biêt cho ví dụ cụ thể mình hoạ nhé
 
id = 2278, parent = 2277, thread = 1939, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.65, time = 2006/06/02 (1149244166) ,
subject = Re:TeXMaker về vấn đề tìm lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
đây không phải là các lệnh của latex, mà là các hỗ trợ của trình soạn thảo.

khi biên dịch gặp lỗi, bạn dùng menu hoặc biẻu tượng trên thanh công cụ để di chuyển nhanh đến dòng bị lỗi. Ý của tác giả tài liệu ấy là như thế!
 
id = 2280, parent = 2278, thread = 1939, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.243.74, time = 2006/06/02 (1149245170) ,
subject = Re:TeXMaker về vấn đề tìm lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
TeXMaker làm việc trên Linux sẽ ổn định hơn trên windows, thường phát sinh ra các lỗi trong quá trình biên dịch, có khi nó báo lỗi và bạn tìm lỗi thì nó lại báo không tìm thấy lỗi, biên dịch kết thúc bình thường, hoặc có đôi khi tài liệu bạn có quá nhiều lỗi thì TeXmaker sẽ gây tràn bộ nhớ và treo máy, khi copy từ texmaker ra các ứng dụng khác thường tìm thấy lỗi là không tồn tại nội dung trong clipboard. Và khi gõ tài liệu thì Texmaker xử lý rất chậm, có khi gõ xong rồi đợi 5 phút sau mới thấy hiện ra trên màn hình, Winshell có lẽ chạy tốt hơn TeXmaker cho windows

Có hai biểu tương mũi tên trái , phải trên thanh côn cụ bạn nhấp vào đó dể hiển thị log file.

Có thể chạy Theme của texmaker cho Linux trên nền win bằng cách nhấp chuột phải lên icon texmaker trên destop chọn Properties, trong ô Target copy dòng "-style plastique" ví dụ trong máy của mình là "C:\Henry\software\Excutable\TeXMaker\texmaker.exe -style plastique"

LINK_HERE
 
id = 2286, parent = 2280, thread = 1939, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/06/03 (1149346060) ,
subject = Re:TeXMaker về vấn đề tìm lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình mới dùng nhưng hiện tại chưa thấy vấn đề gì cả chỉ có điều biên dịch hơi chậm
 
id = 2287, parent = 2286, thread = 1939, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.178, time = 2006/06/03 (1149346471) ,
subject = Re:TeXMaker về vấn đề tìm lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
mình thấy TeXnicCenter vẫn tuyệt kú mèo