VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1918, contains 1918, 1919, 1927, 1933
id = 1918, parent = 0, thread = 1918, catid = 22, locked = 1, moved = 0,
userid = nguyenkim006, ip = 222.253.17.77, time = 2006/04/27 (1146131028) ,
subject = Chỉ giúp với - cảm ơn nhiều, hits = 1368, karma = 0+0-,
Chương trình tạo trình diễn với powerdot 1-3 có dùng được trong pctexv5 hay không ? Tôi chạy các file ví dụ trong đó song file nào cũng báo lỗi cả.
Font thư pháp chạy trong pctex phải khai báo như thế nào ? để có thể chạy được.
Để gõ một hệ hai phương trình tôi thường dùng vd $\cases{2x+y=3\cr x+y=1}$ thế còn để gõ một tuyển các phương trình phải gõ như thế nào?
Các bác chỉ giúp.Cảm ơm.
 
id = 1919, parent = 1918, thread = 1918, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.158, time = 2006/04/27 (1146131840) ,
subject = Re:Chỉ giúp với - cảm ơn nhiều, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ đặt câu hỏi với chủ đề không rõ ràng;
2/ đặt nhiều câu hỏi trong cùng bài

=> làm ơn !!!

3/ " song file nào cũng báo lỗi cả " => tự bác đã có câu trả lời

4/ về việc gõ phương trình xem tài liệu này (tiếng Việt):
LINK_HERE-vn

5/ đừng dùng pctex nữa. pctex chỉ thích hợp cho những bài viết rất ư là nhỏ gọn. thử với http://vnmik.sf.net/ (có sẵn powerdot )
 
id = 1927, parent = 1919, thread = 1918, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/28 (1146161726) ,
subject = Re:Chỉ giúp với - cảm ơn nhiều, hits = 0, karma = 0+0-,
5/ đừng dùng pctex nữa. pctex chỉ thích hợp cho những bài viết rất ư là nhỏ gọn. thử với http://vnmik.sf.net/ (có sẵn powerdot )
Phê bình \lyk vì lobby vnmik wá lộ

Nên nói rõ thế này:

Bạn hãy thử với các bản phân phối TeX mã mở như:

TeTeX (Linux)
MikTeX (Windows now & linux in future)
TeXLive (All Operating system - sluggish)

Và ....

Tốt nhất là bạn hãy dùng thử

vnmik (Người Việt Nam đóng gói cho người Việt Nam dùng) ở đây: http://vnmik.sourceforge.net

(Thế này có vẻ khiêm tốn không cơ chứ ...)
 
id = 1933, parent = 1927, thread = 1918, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.100, time = 2006/04/28 (1146166983) ,
subject = Re:Chỉ giúp với - cảm ơn nhiều, hits = 0, karma = 0+0-,
khiêm tốn làm gì cho mệt. bánh người ta làm sẵn ra không ăn, lại thích làm bánh âu cũng hay, nhưng... đâu nhất thiết phải thế