VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1915, contains 1915, 2435
id = 1915, parent = 0, thread = 1915, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.161, time = 2006/04/27 (1146074297) ,
subject = LINK_HERE, hits = 1161, karma = 0+0-,
bà con có thể liên kết đến trang wiki như sau: {{tựa đề}} , {{tựa đề mẹ/tựa đề con}} ( dấu gạch / sẽ được thay thế tự động bởi dấu hai chấm ). ví dụ:
* wiki:tex ( liên kết đến mục giải thích về tex ở trang wiki )
* {{package:textcase}} ( gõ cho đúng chính tả nhé )

còn LINK_HERE là gì?

ví dụ: trỏ đến thư viện hình có thể dùng
http://www.viettug.org/ao/component/option,com_rsgallery2/Itemid,45/

nhưng hãy dùng ( không có ao nhé !)
root://component/option,com_rsgallery2/Itemid,45/

việc dùng LINK_HERE sẽ nâng cao tính tương thích của diễn đàn (esp. khi có sự cố)
 
id = 2435, parent = 1915, thread = 1915, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.214, time = 2006/06/20 (1150821997) ,
subject = Re:LINK_HERE, hits = 0, karma = 0+0-,
Thay đổi nhỏ:

wiki engine mới: wikka wakka
hỗ trợ liên kết từ diễn đàn đến trang wiki:

{{test}} cho ra wiki:test

{{test tựa đề}} cho ra wiki:tựa đề