VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1905, contains 1905, 1909, 1923, 1929, 1931
id = 1905, parent = 0, thread = 1905, catid = 2, locked = 1, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/26 (1146051353) ,
subject = góp ý về cách cho ví dụ * thông tin nóng bỏng..., hits = 1394, karma = 0+0-,
xin chào mọi người.
lời đầu tiên là tôi rất hoang ngênh diễn đàn của chúng ta hoạt động tích cực và cho kết quả khả quan.

nhưng có điều khúc mắc là : khi đưa ra ví dụ làm công việc nào đó cần phải có hình trực quan kèm theo ví dụ đó luôn trên diễn đàn.

chằng hạn muốn giải thích hay hướng dẫn vẽ bảng:thì đưa ra câu lệnh thật gọn và cho đúng, tiếp sau là hình ảnh của cái bảng vừa tạo đó
 
id = 1909, parent = 1905, thread = 1905, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.161, time = 2006/04/26 (1146070071) ,
subject = Re:thông tin nóng bổng cần phải giải quyết, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bác đã cho ý kiến.

bác xem ở thư viện hình: LINK_HERE

đó có phải là cái bác cần?
 
id = 1923, parent = 1909, thread = 1905, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/27 (1146156248) ,
subject = Re:thông tin nóng bổng cần phải giải quyết, hits = 0, karma = 0+0-,
ý mình không phải như vậy
mà phải làm như bên vẽ hình động cho maple ấy
 
id = 1929, parent = 1923, thread = 1905, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/28 (1146162502) ,
subject = Re:thông tin nóng bổng cần phải giải quyết, hits = 0, karma = 0+0-,
ý mình không phải như vậy
mà phải làm như bên vẽ hình động cho maple ấy
Vẽ hình và vẽ hoạt hình là hai việc khác nhau.

Nếu bạn muốn dùng hoạt hình để giảng dạy thì hãy dùng Geospace/Geoplan, Cabri (Trong Win), GeoProof, KiG (Linux).

Người ta viết bằng tay và đi bằng chân bạn ạ ....

Nếu bạn muốn trao đổi về Mapple/ Mathematica /gnuplot ... Hãy yêu cầu admin mở một box mới ...

Thân mến
 
id = 1931, parent = 1923, thread = 1905, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.100, time = 2006/04/28 (1146166506) ,
subject = Re:thông tin nóng bổng cần phải giải quyết, hits = 0, karma = 0+0-,
nguyenquoc:
ý mình không phải như vậy
mà phải làm như bên vẽ hình động cho maple ấy
Hình như bác gửi bài nhầm chủ đề rồi