VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1896, contains 1896, 1898, 1902, 1928, 1932
id = 1896, parent = 0, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/26 (1145989396) ,
subject = Định nghĩa gõ tắt., hits = 1216, karma = 0+0-,
Chào các anh, em muốn định nghĩa các phép toán đã có để mỗi lần gõ dùng cho nhanh. Vậy em phải làm thế nào? Ví dụ lệnh \widehat{f}, là cho ký hiệu f với dấu mũ ở trên. Nhưng lại cpos những chổ lại là g mũ, h mũ,.... em muốn định nghĩa lệnh tắt để mỗi lần dùng không cần gõ lại dòng lệnh dài này, nhờ các anh giúp.
 
id = 1898, parent = 1896, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.45, time = 2006/04/26 (1145989637) ,
subject = Re:Định nghĩa gõ tắt., hits = 0, karma = 0+0-,
\let\wh\widehat%
%...
\begin{document}

dùng thế này $\wh f$, $\wh {gxxx}$


nói chung... gõ luôn \widehat cho tiện

TIPS: xài winefish sẽ thấy sự khác biệt
 
id = 1902, parent = 1898, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.132.54, time = 2006/04/26 (1146012532) ,
subject = Re:Định nghĩa gõ tắt., hits = 0, karma = 0+0-,
xài winefish sẽ thấy sự khác biệt
Khác biệt đầu tien là winefish chạy trên * nix

Khà khà ... Sự khác biệt không đơn giản chút nào bạn nhỉ

Nhưng ... Cái lợi mà nó đem lại là thực sự hữu ích ... Bạn có zám liều chăng...

PS: Nhớ backup mọi thứ trước khi thực hiện bất cứ chuyện gì mạo hiểm

Dũng cảm lên nhé ... bạn ơi
 
id = 1928, parent = 1896, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/28 (1146162188) ,
subject = Re:Định nghĩa gõ tắt., hits = 0, karma = 0+0-,
Bản chất con người là làm biếng (có thể là câu hay nhất trong ngày)

Chính vì thế, người ta mới nghĩ ra "công cụ để làm biếng"

Thực chất, muốn vậy không cần phải \tex

UniKey có cung cấp công cụ tự sửa lỗi, bạn có thể dùng để làm biếng ... Unikey --> button "Mở Rộng" --> button "Bảng gõ tắt"

Khi đó, sourcecode của bạn vẫn là ngôn ngữ chính thống, sau này đọc vô hiểu liền...

Viết tắt chỉ khổ đoạn sau...

Hy vọng là bạn có thể làm biếng ngay sau khi đọc bài này

winefish thì cho người ta "làm biếng" ngay trong editor luôn, bởi lẽ ... có cần nói ra không nhỉ
 
id = 1932, parent = 1928, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.100, time = 2006/04/28 (1146166642) ,
subject = Re:Định nghĩa gõ tắt., hits = 0, karma = 0+0-,
nói dông dài không biết texe có hiểu không?

túm lại là: việt định nghĩa gõ tắt nên hạn chế tối đa. bởi việc lạm dụng sẽ dẫn đến tình trạng là... chính ta sẽ không hiểu mã nguồn của ta sau vài tháng; ngoài ra, việc định nghĩa tắt nhiều thường dẫn đến sự không nhất quán giữa các tài liệu khác nhau