VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1884, contains 1884, 1892, 1908, 1914, 1920
id = 1884, parent = 0, thread = 1884, catid = 11, locked = 1, moved = 0,
userid = langbam, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/25 (1145969869) ,
subject = \\pause và \\online, powerdot và pstricks, hits = 1238, karma = 0+0-,
Lại làm phiền mọi người rồi.

Mình đã sử dụng powerdot, thiệt đã. Cám ơn kyanh đã reply câu hỏi về prosper của mình trên VnOss. Hình như cái forum ấy đang bị lỗi gì rồi, không đăng nhập được nữa.

Mình có thắc mắc nho nhỏ với powerdot và pstricks. Như vầy, các slide của mình cần phối hợp nhiều hình vẽ, dạng đồ thị combinatoric. Ví dụ đơn giản nhất, đồ thị gồm 3 đỉnh (hình tròn đi) A, B, C xuất hiện trên screen theo thứ tự ấy (A->\pause->B\pause->...), rồi đến cung nối (có chiều) A-B, cung nối C-B, ... Khi mình dùng các lệnh \nc..., chẳng hạn \ncarc để nối hai đỉnh, lệnh \pause chẳng có tác dụng gì, mọi thứ đều nằm tênh hênh trên màn hình. Nếu bọc các đỉnh này bằng lệnh \rput, kể cả \rput cung nối, cung nối luôn xuất hiện trước tiên, mà vị trí xuất hiện của nó không như mong muốn. Nếu mình dùng \psline hay \pcline cho những cung này cũng thế. Thật chán mớ đời.
 
id = 1892, parent = 1884, thread = 1884, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.45, time = 2006/04/26 (1145984555) ,
subject = Re:powerdot và pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
mình kô có kinh nghiệm về vụ dùng pstricks với powerdot. bác hhp thì tốt về chuyện này.

bác có thể gửi lên đây một đoạn mã mà bác đang có gắng chỉnh sửa kô? chỉ một đoạn rất nhỏ tương ứng với cái cần chỉnh thôi. mình sẽ xem và có thể giúp bác

cannot live without ... open source
 
id = 1908, parent = 1892, thread = 1884, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = langbam, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/26 (1146058692) ,
subject = Re:powerdot và pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Chẳng hạn như sau

\documentclass[size=12pt,style=fyma,paper=screen]{powerdot}
\usepackage{pstricks}
\usepackage{pst-node}
\usepackage[utf8]{vietnam}

\begin{document}

\begin{slide}{Như vầy thì bình thường}
A, B, C xuất hiện theo thứ tự\pause
\center
\begin{pspicture}(5,6)
\circlenode{A}{A}\pause
\rput(0,4){\circlenode{B}{B}}\pause
\rput(4,0){\circlenode{C}{C}}
\end{pspicture}
\end{slide}

\begin{slide}{Nó bắt đầu ...}
Thứ tự xuất hiện phải là A, B, C, rồi đến cung nối A với B\pause
\center
\begin{pspicture}(5,6)
\circlenode{A}{A}\pause
\rput(0,4){\circlenode{B}{B}}\pause
\rput(4,0){\circlenode{C}{C}}\pause
\psset{arrows=->,arrowsize=4pt 2,labelsep=2pt}
\ncarc{A}{B}
\end{pspicture}
\end{slide}

\end{document}
 
id = 1914, parent = 1908, thread = 1884, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.161, time = 2006/04/27 (1146073096) ,
subject = Re:powerdot và pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
bác dùng \onslide thay cho \pause

\begin{pspicture}(5,6)
\circlenode{A}{A}\pause
\rput(0,4){\circlenode{B}{B}}\pause
\rput(4,0){\circlenode{C}{C}}
\onslide*{4}{\ncarc{A}{B}}
\end{pspicture}


Tài liệu tiếng Việt cho powerdot: LINK_HERE-doc-vn
Bản mới nhất: LINK_HERE-795.zip
 
id = 1920, parent = 1914, thread = 1884, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = langbam, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/27 (1146132926) ,
subject = Re:powerdot và pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Rất cám ơn KyAnh. Mọi sự đã diễn tiến đúng theo ý muốn. Lệnh \onslide thì thật là đơn giản, mà tác dụng thật đáng.