VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1882, contains 1882, 1900, 2398, 2406, 2423, 2464, 2470, 2471
id = 1882, parent = 0, thread = 1882, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.96, time = 2006/04/25 (1145959402) ,
subject = wiki is coming soon!, hits = 1879, karma = 0+0-,
hê, đang thiết kế cái wiki cho viettug. hiện tại, vụ tô màu mã tex cho wiki và hỗ trợ thảo luận từ trang wiki đến diễn đàn... chưa thực hiện được Ngoài ra, thành viên ở trang chính VietTUG cũng chưa mặc định là thành viên ở trang wiki (nghĩa là phải đăng ký cả hai tài khoản)

các bác chuẩn bị tư thế... đóng góp tài liệu cho wiki -- tự điển trực tuyến. những tài liệu này sẽ là chuẩn mực cho VietTUG, từ A tới Z, không phải là nơi trao đổi, thảo luận gì... -- nên chắc chắn yêu cầu sự đầu tư công phu và tỉ mỉ...

Đặc điểm của wiki là sự bổ sung, cập nhật, sửa đổi thường xuyên được thực hiện bởi thành viên và khách. Vì đã có trang wiki toàn thế giới (trong đó có trang wiki cho nước ta), nên /me cũng phân vân khi làm cái wiki này. Các bác nào có ý kiến phản đối hãy nói sớm e ra còn kịp

 
id = 1900, parent = 1882, thread = 1882, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.45, time = 2006/04/26 (1145989778) ,
subject = Re:wiki is coming soon!, hits = 0, karma = 0+0-,
http://wiki.viettug.org/

đang kiểm tra các bác chịu khó ghé qua, đăng ký một tài khoản, contribute nhé

cám ơn nhiều!
 
id = 2398, parent = 1900, thread = 1882, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.68, time = 2006/06/17 (1150478152) ,
subject = Re:wiki is coming soon!, hits = 0, karma = 0+0-,
90% ready!
 
id = 2406, parent = 2398, thread = 1882, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.239, time = 2006/06/18 (1150637021) ,
subject = Re:wiki is coming soon!, hits = 0, karma = 0+0-,
các pác chịu khó ghé qua thăm một xíu

trang đã sẵn sàng 99%!

15 còn lại: phải hack code để hỗ trợ mã TeX
 
id = 2423, parent = 1882, thread = 1882, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.223, time = 2006/06/20 (1150798701) ,
subject = Re:wiki is coming soon!, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào mọi người,

trang wiki đã đi vào hoạt động. Còn vài trở ngại nhưng việc khắc phục đòi hỏi thời gian.

RSS feed cho những thay đổi gần đây:
http://wiki.viettug.org/wikka.php?wakka … hanges.xml

Các thay đổi gần đây của trang: wiki:RecentChanges

Mong có sự đóng góp của mọi người. Cám ơn!

 
id = 2464, parent = 2423, thread = 1882, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.192, time = 2006/06/26 (1151319074) ,
subject = Re:wiki is coming soon!, hits = 0, karma = 0+0-,
Vừa hoàn thành trang về các tuỳ chọn cho Powerdot: wiki:powerdotOption Nếu biết wiki thế này thì... cần gì viết tài liệu nữa !!!
 
id = 2470, parent = 2464, thread = 1882, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/06/28 (1151498633) ,
subject = Re:wiki is coming soon!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho em hỏi làm thế nào để đăng ký acount ở trang wiki?
 
id = 2471, parent = 2470, thread = 1882, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.241.192, time = 2006/06/28 (1151506842) ,
subject = Re:wiki is coming soon!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng địa chỉ này wiki:UserSettings để đăng ký.

Bạn nhập vào tên theo định dạng Wiki (vừa có hoa, vừa có thường), nhập vào password, khẳng định lại password, nhập vào địa chỉ email ( đừng dùng email giả nhé ), rồi nhất nút Register là xong.

Sau khi đăng ký, đăng nhập vào trang wiki, bạn có thể viết bài tuỳ ý. Để viết bà i mới, ví dụ XYZ bạn chỉ việc dùng liên kết wiki:XYZ. Nếu trang đó chưa có, nó sẽ được ta ra...

Hẳn texe có ý đóng góp tài liệu cho trang wiki. Chân thành cám ơn nhé