VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1869, contains 1869, 1870, 1871, 1873, 1874, 1947
id = 1869, parent = 0, thread = 1869, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.34, time = 2006/04/24 (1145814964) ,
subject = \\vfill, \\vskip, hits = 3951, karma = 0+0-,
Bạn đã từng làm trang bìa với tex chưa nhỉ?

Bạn có thể gặp phải tình huống khó xử là không biết làm thế nào cho nội dung dàn đều ra cả trang theo chiều đứng... Có vài cách để thu được khoảng cách theo chiều đứng như ý:

Dùng \\[4cm] để được 4cm...

Dùng \vspace4cm để được 4cm...

Việc canh chỉnh từng xen-ti-mét vậy là bất đắc dĩ. Bạn thử dùng \vfill xem.
% đại học huế...
% khoa toán...

\vfill

% tựa đề...
% tên tác giả....

\vfill

\vfill

Huế, 2006


Việc dùng hai lần \vfill như ở trên bảo đảm rằng tựa đề của trang bìa sẽ được bố trí ở vị trí 2/3 tính từ dưới lên... Phối hợp với vài \vskip, bạn có trang bìa như sau đây:

http://viettug.org/migration/#/tmp/jacobi-field-t.jpg
 
id = 1870, parent = 1869, thread = 1869, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.245.204, time = 2006/04/24 (1145875829) ,
subject = Re:\\vfill, \\vskip, hits = 0, karma = 0+0-,
Đề nghị bác post nguồn lên cho newbie xem, bác nói chung chung sao em hiểu được á! chỉ copy rồi dán thôi mà. Cảm ơn bác
 
id = 1871, parent = 1870, thread = 1869, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.226, time = 2006/04/24 (1145876309) ,
subject = Re:\\vfill, \\vskip, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Đề nghị bác post nguồn lên cho newbie xem, bác nói chung chung sao em hiểu được á! chỉ copy rồi dán thôi mà. Cảm ơn bác
nói chung chung mô nói rất cụ thể về \vfill đó mà! bác nào muốn biết cái bìa đó ... làm thế nào thì hỏi ở mục latex. nói chung, đại khái là thế này:

\thispagestyle{empty}
\begin{center}
\textsc{Đại học Sư Phạm Huế}
\textsc{Khoa Toán}

% một lần \vfill
\vfill

\textsc{Tiểu luận}\\
\rule{12cm}{.2mm}\\
%
% cái tựa đề đó ;)\\
%
\textsc{ Huỳnh Kỳ Anh}\\
\textsl{Cao học Toán, khóa 13}\\
\rule{12cm}{.2mm}\\

% một lần \vfill
\vfill

% thêm một lần nữa
\vfill

\textsc{Huế, 2006}
\end{center}


TIP: có cách làm ngắn hơn, tất nhiên
 
id = 1873, parent = 1871, thread = 1869, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/24 (1145876966) ,
subject = Re:\\vfill, \\vskip, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã dùng như Kyanh hướng dẫn trong tiểu luận nộp tháng trước dùng gói fancybox. Nhưng có một chú ý nhỏ là

Hai cách dùng
\textsc{Đại học Vinh}ĐẠI HỌC VINH
\textsc{đại học vinh} % ĐẠI HỌC VINH

để lựa chọn

Các bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt. Mặc dù mình thích cách trên hơn nhưng một số ...thầy lại bắt sửa lại như ở dưới
 
id = 1874, parent = 1873, thread = 1869, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.226, time = 2006/04/24 (1145877230) ,
subject = Re:\\vfill, \\vskip, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ híc, bác ơi trích dẫn làm gì cho tốn database của viettug thế
2/ làm ơn edit bài lại giúp. cái bbcode SIZE đã bị vô hiệu hóa rồi

3/ tại thầy thấy đẹp quá, không biết chê chỗ nào nên... bảo sửa lại như vầy í mà . người ta vẫn có thói quên... bới lông tìm vết í mà

4/ dùng fancybox? to tát nhỉ thật sự, /me kô biết dùng gói đó
 
id = 1947, parent = 1869, thread = 1869, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.49, time = 2006/04/30 (1146388853) ,
subject = Re:\\vfill, \\vskip, hits = 0, karma = 1+0-,
lyk:
.....Bạn thử dùng \vfill xem.
.......
Thay vì dùng nhiều \vfill, có thể kết hợp \vspace* và \stretch

% đại học huế...
% khoa toán...

\vspace*{\stretch{1}} % tương đương với \vfill

% tựa đề...
% tên tác giả....

\vspace*{\stretch{2}} % tương đương với 2 cái \vfill

Huế, 2006