VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1868, contains 1868, 2876, 2879, 2888, 2897, 2900
id = 1868, parent = 0, thread = 1868, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.34, time = 2006/04/24 (1145813748) ,
subject = LV: bài 5: một và duy nhất..., hits = 1140, karma = 0+0-,
Bạn có thể gặp khắp nơi người ta nói: chỉ có một bài duy nhất, phương trình này chỉ có một nghiệm duy nhất... Thậm chí, trên tivi đôi khi bạn còn nghe nói chỉ có hai đáp án duy nhất (thật rùng rợn!)

Đã một thì không cần duy nhất, đã duy nhất thì không cần một...

Hãy nói:

* phương trình này có duy nhất nghiệm là...
* phương trình này chỉ có một nghiệm là...
* phương trình này có cặp nghiệm duy nhất là...
* phương trình này chỉ có hai nghiệm là...
* vân vân..

Việc dùng một đôi khi là sự lạm dụng, bắt chước kiểu dùng a table trong tiếng Anh. Bạn chỉ cần nói cho điểm $X$ trong không gian, hà cớ gì phải nói cho một điểm $X$ trong.. ????

Hãy tiết kiệm và dùng đúng "một"
 
id = 2876, parent = 1868, thread = 1868, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/09/10 (1157891553) ,
subject = Re:LV: bài 5: một và duy nhất..., hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác lyk đã hướng dẫn khá chi tiết cho anh em diễn đàn cách viết luận văn bằng Latex
Bác có thể up lên diễn đàn 1 cái luận văn viết bằng Latex (Hoặc 1 báo cáo nhỏ )để cho anh em cùng tham khảo được ko ?
 
id = 2879, parent = 2876, thread = 1868, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.237.62, time = 2006/09/12 (1158046588) ,
subject = Re:LV: bài 5: một và duy nhất..., hits = 0, karma = 0+0-,
Mình có đến hai luận văn + mã nguồn , nhưng cái của mình thì kô -- hdd hỏng và source bị mất rùi). Vì kô có permission nên kô dám công pố. Để /me thử liên hệ sẽ thông báo kết quả. Nói trước là... hai cái source cũng khó xơi và /me đánh cho người ta.
 
id = 2888, parent = 2879, thread = 1868, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/09/14 (1158172870) ,
subject = Re:LV: bài 5: một và duy nhất..., hits = 0, karma = 0+0-,
Cái luận văn thế nào rồi bác lyk

nếu gì Pác gửi attach file qua mail [email protected] cho em
 
id = 2897, parent = 2888, thread = 1868, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.50, time = 2006/09/15 (1158309015) ,
subject = Re:LV: bài 5: một và duy nhất..., hits = 0, karma = 0+0-,
à, /me nói cái luận văn hồi đại học (2001) kia. Long Già cũng bị mất rùi. Hiện có source 2 luận văn thạc sỹ (Huế, ngành Toán), nhưng lại kô có phép công pố.

khi nào /me bắt đầu gõ luận văn của /me (dự kiến vào tháng 11) thì /me sẽ công pố luôn

cheers
 
id = 2900, parent = 2897, thread = 1868, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.130.84, time = 2006/09/16 (1158365473) ,
subject = Re:LV: bài 5: một và duy nhất..., hits = 0, karma = 0+0-,
Hmm, hắn là người cuối cùng giữ cái copy thesis của mình ...

Hiện \me cũng có trong tay một bản luận văn thạc sĩ (ĐHSP-TPHCM) nhưng cũng không có quyền công bố nốt Hy vọng có thể liên lạc với chủ nhân xin phép để có thể chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo.