VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1797, contains 1797, 1798, 1799, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806
id = 1797, parent = 0, thread = 1797, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.245.206, time = 2006/04/14 (1144999400) ,
subject = Hướng dẫn rất ngắn về powerdot, hits = 1820, karma = 0+0-,
Tôi đã load file nguồn và file kết quả giới thiệu về powerdot.
Tài liệu rất ngắn. Có thể nói: Vừa xem file nguồn vừa dùng file .pdf thì hiểu ngay cách dùng powerdot.cls

Có thể load về từ: http://esnips.com/web/viettug-public

Any comments? Please request to
[email protected]

PS: Sáng nay vừa làm xong cái anh chàng pdfscreen -- powertex. Bạn nào có quan tâm thì đến địa chỉ trên để xem.
 
id = 1798, parent = 1797, thread = 1797, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/14 (1145007997) ,
subject = Re:Hướng dẫn rất ngắn về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Dạ thưa, em không tải các file trong link của thầy được. Thầy kiểm tra lại hộ em ạ.

PS: Làm sao đăng ký trang web này nhỉ?
 
id = 1799, parent = 1798, thread = 1797, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.204, time = 2006/04/14 (1145008397) ,
subject = Re:Hướng dẫn rất ngắn về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
có thể do đưòng truyền đến bạn bị chậm; mình vẫn tải về được cái ví dụ... bạn xem lại thử...

PS:
muốn đăng ký tải khoản với esnip, bạn chỉ việc vào trang đăng ký:
http://esnips.com/NewAccountAction.ns?action=init
và điền các thông tin cần thiết thôi
 
id = 1801, parent = 1799, thread = 1797, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/14 (1145008994) ,
subject = Re:Hướng dẫn rất ngắn về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Dạ cái file tài liệu powerdot ấy ạ. Hồi tháng 3 thấy anh cuong12giaitich giới thiệu tex cho chúng em dùng powerdot nên em muốn tải về coi. Mong anh kiểm tra lại.

PS: Ý của em là đăng ký xong rồi thì làm sao upload tài liệu như thầy Chú.
 
id = 1802, parent = 1801, thread = 1797, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.204, time = 2006/04/14 (1145009256) ,
subject = Re:Hướng dẫn rất ngắn về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn nên cho biết cụ thể là bạn muốn lấy tập tin nào mà không được; liên kết mà bạn thử là liên kết gì? bạn đã thử như thế nào và lỗi mà bạn thu được là gì?
 
id = 1803, parent = 1801, thread = 1797, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.204, time = 2006/04/14 (1145009383) ,
subject = Re:Hướng dẫn rất ngắn về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
PS: Ý của em là đăng ký xong rồi thì làm sao upload tài liệu như thầy Chú.
Cái này bạn hỏi riêng thầy Chú Tất nhiên , hy vọng là thầy có thể trả lời ở diễn đàn sớm để anh em còn biết. Sau khi tạo account, bạn phải kiểm tra mail và chứng thực; sau đó, vào phần folder, share một số thư mục và bắt đầu tài lên; còn bạn muốn tải liên viettug-public thì bạn cần liên lạc với thầy Chú để thầy cung cấp quyền
 
id = 1805, parent = 1803, thread = 1797, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.244.77, time = 2006/04/14 (1145015219) ,
subject = Re:Hướng dẫn rất ngắn về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái chuyện tải lên thì như KyAnh đã giới thiệu.
Tôi xin cám ơn KyAnh đã trả lời hộ (điều này là rất cần thiết).
Bạn chỉ vào website www.esnips.com và sau đó đăng ký xin tài khoản (account) và tiếp tục trả lời các câu hỏi. Sau đó khi bạn nhận được mail của website thì trả lời xác nhận là có ngay tài khoản.
Khi đã có tài khoản bạn trở lại www.esnips.com để download thêm một trình chuyên dùng upload của esnips. Đó là những điều mà tôi đã làm.
Chúc bạn thành công.

PS: Tôi phải dùng repository như trên vì viettug (nên có tên là viettug-public). Dùng chỗ này thì có thể nhẹ gánh cho viettug? Something Wrong? Bạn có muốn giúp viettug không?
 
id = 1806, parent = 1805, thread = 1797, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.68, time = 2006/04/15 (1145036104) ,
subject = Re:Hướng dẫn rất ngắn về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
PS: Tôi phải dùng repository như trên vì viettug (nên có tên là viettug-public). Dùng chỗ này thì có thể nhẹ gánh cho viettug? Something Wrong? Bạn có muốn giúp viettug không?
Chuyện esnip thầy ơi trao đổi ở đây:
LINK_HERE