VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1792, contains 1792, 1796
id = 1792, parent = 0, thread = 1792, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.119, time = 2006/04/14 (1144950422) ,
subject = g::xeukleides__1.png, hits = 977, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về hình:

/img/xeukleides__1.png.jpg

quảng cáo... nghề "Dạy thêm" của bà xã hả ku? xem lại kỹ hình đi

với lại.. "tinhtien" đọc sao giống "tính tiền" ghê
 
id = 1796, parent = 1792, thread = 1792, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.128.189, time = 2006/04/14 (1144974161) ,
subject = Re:g::xeukleides__1.png, hits = 0, karma = 0+0-,
Dạy thêm
Dạy học là một nghề cao quý, dạy thêm càng tốt hơn ...

C, C++

==> Dạy thêm = Dạy học++

Nếu không có nó cũng khổ, trưa trưa ra tiệm kêu "Cho dĩa cơm trắng, dĩa cơm thêm" nghe có hay hơn hẳn "Cho dĩa cơm không" không nào???
Tinhtien
Tớ biết chăm phần chăm, mọi người sẽ tính tiền. Vì vậy trong Gallery, tớ cũng để một file là tịnh tiến, mojt file là tính tiền đó thôi!!! Cái này là origin đấy.
Hình
là để mọi người nhìn vào cái giao diện Xeukleis mà đỡ ngán GTK+ ???