VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1765, contains 1765, 1769, 1773, 1776, 1778, 1782
id = 1765, parent = 0, thread = 1765, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144694305) ,
subject = giữ mã nguồn trong sáng, hits = 3821, karma = 0+0-,
Hãy xem một mã nguồn như sau:
\begin{equation}
Q(E_\alpha) = \sgn \gamma\cdot P_T(E_{\alpha\circ \gamma}) = P_T(E_\alpha).
\end{equation}
Đó chính là điều phải chứng minh.
\end{proof}
\section{Tích ngoài}
Cho các nguyên không âm $k$, $n$, $p$ (với $n\ge1$)
và các ánh xạ $h\in\V kn$, $g\in\V pn$.
Ta xây dựng ánh xạ $h\v g\in \V{k+p}n$
(gọi là \emph{tích ngoài} của $h$$g$) như sau.

Thật khó đọc. Hãy làm như sau:

\begin{equation}
Q(E_\alpha)
 = \sgn \gamma
   \cdot P_T(E_{\alpha\circ \gamma})
 = P_T(E_\alpha).
\end{equation}
Đó chính là điều phải chứng minh.
\end{proof}

% cách ra vài dòng ở đây

\section{Tích ngoài}

% cách ra vài dòng ở đây

Cho các nguyên không âm $k$, $n$, $p$ (với $n\ge1$)
và các ánh xạ $h\in\V kn$, $g\in\V pn$.
Ta xây dựng ánh xạ $h\v g\in \V{k+p}n$
(gọi là \emph{tích ngoài} của $h$$g$) như sau.
 
id = 1769, parent = 1765, thread = 1765, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 220.231.75.28, time = 2006/04/11 (1144702152) ,
subject = Re:giữ mã nguồn trong sáng, hits = 0, karma = 1+0-,
\begin{equation}
Q(E_\alpha)
 = \sgn \gamma
   \cdot P_T(E_{\alpha\circ \gamma})
 = P_T(E_\alpha).
\end{equation}
Đó chính là điều phải chứng minh.
\end{proof}

% cách ra vài dòng ở đây

\section{Tích ngoài}

% cách ra vài dòng ở đây

Cho các nguyên không âm $k$, $n$, $p$ (với $n\ge1$)
và các ánh xạ $h\in\V kn$, $g\in\V pn$.
Ta xây dựng ánh xạ $h\v g\in \V{k+p}n$
(gọi là \emph{tích ngoài} của $h$$g$) như sau.


Gõ được thế này không phải là dễ. Gõ được chết liền

Các editor thường có chế độ wraptext và chính cái tính năng khỉ gió ấy khiến cho bạn không thể mần giống như ví dụ trên của kyanh được. Muốn trình bày sourcode trong sáng như trên, bạn hãy thêm một số dấu % như sau. Thủ thuật này vô hiệu hóa textwrap của editor (không giật dòng lên trên)

Chiêu này không do tôi sáng tạo ra, tôi thấy Leslie làm vậy (tham khảo sourecode của các file trong latex dỉtibutor)

\begin{equation} %
Q(E_\alpha) %
 = \sgn \gamma %
   \cdot P_T(E_{\alpha\circ \gamma}) %
 = P_T(E_\alpha). %
\end{equation} %
Đó chính là điều phải chứng minh. %
\end{proof} % ERROR!  \end without \begin ????

% cách ra vài dòng ở đây

\section{Tích ngoài}

% cách ra vài dòng ở đây

Cho các nguyên không âm $k$, $n$, $p$ (với $n\ge1$) %
và các ánh xạ $h\in\V kn$, $g\in\V pn$. %
Ta xây dựng ánh xạ $h\v g\in \V{k+p}n$ %
(gọi là \emph{tích ngoài} của $h$$g$) như sau.


Ai lỡ đọc bài này thông cảm cho kyanh vì chỉ dùng toàn notepad để đánh \TeX Chưa từng bị ghiền WinEdt, hay cái chi khác ... (tội này đáng lẽ phải được nửa karma-, nhưng thôi, tha cho ... )
 
id = 1773, parent = 1769, thread = 1765, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.76, time = 2006/04/11 (1144773615) ,
subject = Re:giữ mã nguồn trong sáng, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ chính bác longgia2001 cần được hướng dẫn một khóa về mã nguồn trong sáng

2/ chỉ cần làm theo cái /me đưa ra. việc dùng các dấu phần trăm như bác longgia2001 là không cần thiết -- chỉ có ích để chống wraptext của winedt (texniccenter thì thông minh hơn winedt nhiều ở cái khoản này)

3/ ý tưởng quan trọng nhất của TIP này là ở chỗ: bạn cần dùng các khoảng trắng, dòng trắng để tách mã nguồn ra nhiều phần, để dễ theo dõi, tiện tìm kiếm, đúng là "trong sáng"... ví dụ trước và sau \section bạn có thể thêm tùy ý rất nhiều dòng trắng...

4/ còn nhiều điều khó nói. chỉ có thể minh họa bằng hình ảnh
 
id = 1776, parent = 1773, thread = 1765, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/12 (1144775569) ,
subject = Re:giữ mã nguồn trong sáng, hits = 0, karma = 1+0-,
chính bác longgia2001 cần được hướng dẫn một khóa về mã nguồn trong sáng
Cái này luôn cần cho những người chưa bao giờ làm teamwork. Kòn tớ thì luôn phải teamwork... vì thế ... khì khì.
2/ chỉ cần làm theo cái /me đưa ra. việc dùng các dấu phần trăm như bác longgia2001 là không cần thiết -- chỉ có ích để chống wraptext của winedt
Văn vẻ thế này thì chỉ có có miệng lưỡi của kyanh thôi, lyk thì phải tế nhị hơn nhiều chứ, chẳng lẽ cũng là một à???

Lyk luôn nói đại loại thế này:


việc dùng các dấu phần trăm như bác longgia2001 là
không cần thiết -- chỉ có ích để đặc biệt là chống wraptext của winedt
ý tưởng quan trọng nhất của TIP này là ở chỗ: bạn cần dùng các khoảng trắng, dòng trắng để tách mã nguồn ra nhiều phần, để dễ theo dõi, tiện tìm kiếm, đúng là "trong sáng"
Cái này nên in đậm và edit vào bài đầu luôn nhé!!
 
id = 1778, parent = 1776, thread = 1765, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.252, time = 2006/04/12 (1144834414) ,
subject = Re:giữ mã nguồn trong sáng, hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
Cái này nên in đậm và edit vào bài đầu luôn nhé!!
bác có quyền moderator, làm ơn sửa giúp đi
 
id = 1782, parent = 1778, thread = 1765, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/13 (1144861891) ,
subject = Re:giữ mã nguồn trong sáng, hits = 0, karma = 0+0-,
bác có quyền moderator, làm ơn sửa giúp đi
Kyanh chỉ cho phép tsnsidon mần vụ moderate trong linux thôi, khuya về nhà mới mần được. longgia2001 chạy quinh đâu ơt Cty, không vám!!!