VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1764, contains 1764
id = 1764, parent = 0, thread = 1764, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144694051) ,
subject = \\section{Tôi là ai}, not \\section{\\textbf{Tôi là ai}}, hits = 1867, karma = 0+0-,
Mình đã đọc qua mã nguồn của nhiều người; một số dùng như sau:

\section{\textbf{Định lý Fermat}}
% hoặc cái gì đó tương tự


Lời bình luận cho cách dùng này là: thật ngốc nghếch

Hãy chỉ dùng đơn giản
\section{Định lý Fermat}

bởi vì bạn đã có gói "titlesec" ( xem thông báo ở trang nhất của ViệtTUG) giúp bạn thay đổi cực kỳ nhanh chóng kiểu của đề mục. Bạn chỉ cần làm một lần..., không phải cứ mất công làm cho từng \section như trên.

Tất nhiên, không ai ngăn cảnh bạn làm một điều theo một cách ngốc nghếch