VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1760, contains 1760
id = 1760, parent = 0, thread = 1760, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144692016) ,
subject = LV: bài 2: nội dung và thể hiện, hits = 351, karma = 0+0-,
khi đánh luận văn, tất nhiên, bạn quan tâm tới

- nội dung của luận văn
- cách trình bày luận văn, cách thể hiện...

lời khuyên dành cho bạn:
hãy quan tâm đến nội dung, nội dung, nội dung, nội dung và chỉ nội dung thôi.

hãy bỏ qua một bên những chuyện như: trình bày sao cho đẹp, chỗ này đậm, chỗ kia nghiêng, làm sao cho đề mục nằm giữa, làm sao cho thể hiện tiêu đề,...

tại sao như vậy:

- việc thay đổi cách trình bày có thể chỉ làm một lần với việc sử dụng gói hoặc lớp
- nội dung quan trọng hơn hình thức
- việc đánh nội dung không nên bị chi phối bởi việc trình bày

bạn sợ rằng sẽ không có các gói, lớp giúp bạn làm việc đó? hãy yên tâm.

* hoặc là bạn chờ cho đến khi lớp vnthesis ra đời; hoặc
* bạn gửi mãu luận văn của bạn đến: forum_acòng_viettug.org, sẽ có người thiết kế giúp bạn. (Việc làm này hoàn toàn không có phí; nhưng nếu điều đó mang lại lợi ích cho bạn, bạn có thể cám ơn bằng cách gửi cho tác giả một bưu thiếp )

Bạn xem bài 3 về việc thiết kế cách trình bày môi trường định lý