VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1752, contains 1752, 1768, 1774
id = 1752, parent = 0, thread = 1752, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144689126) ,
subject = LV: bài 0: bản thảo và bản in, hits = 703, karma = 0+0-,
Có thể thầy hướng dẫn của bạn yêu cầu xem bản in của bản thảo

Trừ trường hợp đó ra, bạn nên viết tay trước khi bắt tay vào công việc đánh máy. tại sao?

- chắc chắn bạn sẽ còn sửa chữa bản thảo của mình;

- việc sửa chữa bản viết bằng LaTeX (nhất là khi có những thay đổi về ý tưởng) khó thực hiện hơn khi sửa chữa trên bản thảo;

- việc viết bằng tay giúp bạn phát hiện ra nhiều khía cạnh khác của vấn đề; khi bạn viết cũng là khi bạn suy nghĩ. Việc viết khác với việc đánh máy, vì khi đánh máy, bạn còn phải quan tâm đến mã nguồn nữa; nghĩa là:

- việc đánh máy sẽ chi phối suy nghĩ của bạn;

- khi bạn nổi tiếng (năm mười hay 100 năm sau nữa), bản viết tay của bạn có giá trị hơn bản in; người ta bán đấu giá bản thảo chứ không ai bán đấu giá bản in cả (trừ ngoại lệ)

Tóm lại, tôi khuyên bạn nên chỉ bắt đầu đánh luận văn của mình khi đã chín chắn về vấn đề, khi có sự đồng thuận cao giữa bạn và thầy hướng dẫn.
 
id = 1768, parent = 1752, thread = 1752, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 220.231.75.28, time = 2006/04/11 (1144700764) ,
subject = Re:LV: bài 0: bản thảo và bản in, hits = 0, karma = 0+0-,
Một lời khuyên tốt và ... nhưng tôi tự thắc mắc, liệu viết chữ như kyanh thì thầy nào đọc cho nổi???

Nói vậy, lúc nào cũng phải có sự thương lượng. Ngày xửa ngày xưa, tôi làm luận văn cử nhân toán, lão sư phụ đòi phải đưa bản đánh máy mới đọc... Thế thì làm quái nào nghe được lời khuyên của bác kyanh.

Kinh nghiệm của tôi đã từng làm:

1. Suy nghĩ thật kỹ structure --> thầy zuyệt
2. Oánh cái mục lục (file nguồn toàn là \chapter,\section)
3. Sau đó \include từng phần ... cuối cùng thì cái luận văn toán cũng xong... phì phì

viết tay là công việc quan trọng, nhưng giáo sư có đọc bản viết tay hay không lại là vấn đề quan trọng hơn.

Đúng như kyanh nói: Sự đồng thuận cao giữa người làm luận văn và giáo sư hướng dẫn
 
id = 1774, parent = 1768, thread = 1752, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.76, time = 2006/04/11 (1144773840) ,
subject = Re:LV: bài 0: bản thảo và bản in, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bác Long có ý kiến tuyệt!

khi thực hiện luận văn, thì quan trọng là nội dung. nếu cứ đánh máy bản thảo thì việc sửa chữa sau này sẽ đúng là một cực hình; tất nhiên, nếu có người khác đánh máy dùm thì chuyện này chỉ là... chuyện nhỏ